Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Aanpassen en aanvullen rooster
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving ==Het aanvullen van het rooster met indivi ==Het aanvullen van het rooster met individuele leerwensen== Een leervraag van een deelnemer kan tijdens een roosterperiode verder ingevuld worden, bijvoorbeeld als gevolg van opgedane ervaringen. Een instelling kan hierop inspelen door een deelnemerrooster niet geheel te vullen, maar een rooster met vrije ruimte te maken, waarbij deze vrije ruimte tijdens de periode kan worden ingevuld met aanvullende wensen. Triple A heeft ervoor gekozen om dit proces in een use case te beschrijven, maar een instelling hoeft dit proces niet te doorlopen. ===Aanvullende leerwensen=== Een rooster kan worden aangevuld op initiatief van een deelnemer. Een deelnemer kan besluiten om een extra onderwijsproduct te willen volgen. Dit kan een onderwijsproduct zijn welke al voor andere deelnemers is gepland, maar ook een onderwijsproduct welke nog niet is gepland. Daarnaast kan een deelnemer of een groep deelnemers aangeven behoefte te hebben aan nog niet ‘ontwikkeld’ onderwijs (zoals een praktijkopdracht, extra ondersteuning in een bepaald onderwerp etc.). Nog niet ontwikkeld onderwijs staat uiteraard niet in de onderwijscatalogus. Pas als het na ontwikkeling opgenomen is in de catalogus kan het daadwerkelijk ingezet worden om de beschikbare (rooster)ruimte te vullen. Een rooster kan worden aangevuld door een docent of begeleider. Als een docent of begeleider een behoefte aan bepaald onderwijs (extra ondersteuning of een excursie) constateert, kan worden aangeven dit onderwijs te willen aanbieden aan een groep deelnemers. Een docent kan ook aangeven dat er behoefte is aan een gesprek met een individuele deelnemer. Altijd moet bepaald worden of het extra onderwijsproduct of gesprek bijdraagt aan het behalen van een kwalificatie of opleiding. Daarnaast moet worden gekeken of er genoeg middelen beschikbaar zijn om het extra onderwijs uit te kunnen voeren. Deze individuele aanvullingen op het rooster vervangen de vrije ruimte die in het rooster is gecreëerd. ===Inschrijving=== Een extra gepland onderwijsproduct kan worden opengesteld voor inschrijving. Er wordt bepaald aan welke voorwaarden een deelnemer moet voldoen om het extra product te volgen. Dan kan het onderwijsproduct worden aangeboden aan alle deelnemers die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het onderwijsproduct kan ook worden aangeboden aan iedere deelnemer en wordt na de inschrijving bepaald of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden. ===Resultaat=== Extra onderwijsproducten die worden gevolgd door een deelnemer, worden begeleid door een docent, en/of gebruik maken van faciliteiten, worden opgenomen in het deelnemer-, docenten- en faciliteitenrooster, hierdoor wordt het rooster een weergave van de realisatie van onderwijs. weergave van de realisatie van onderwijs.
Bestaat uit Individueel aanvullen rooster +
Elementtype Proces  +
Foto Bestand:Aanpassenrooster.jpg +
Korte beschrijving Het opnemen van zogenaamde vrije ruimte in het rooster, die later opgevuld kan worden met onderwijsproducten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van aanvullende wensen uit tijdens het leertraject opgedane ervaringen.
Naam Aanpassen en aanvullen rooster  +
Naamlink [[Aanpassen en aanvullen rooster]]  +
Realiseert Roosteren met vrije ruimte voor individuele leerwensen + , Monitoren van de effecten van flexibel roosteren + , Mogelijkheid voor het meenemen van bedrijfsoverwegingen + , Beoordelen kwaliteit van het roosterproces +
Usecasediagram Bestand:AanpassenEnAanvullenRooster.png +
Volgende pagina Individueel aanvullen rooster +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Processen  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 25 november 2015 15:37:54  +
eigenschappen weergeven die hierheen verwijzen 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.