Encyclopedie
Begrippenlijst

Ontvangen doorstroomdossier: verschil tussen versies

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Update 2016)
 
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Tag
 +
|Toepassing=Functioneel ontwerpen
 +
|Thema=Digitale overdracht deelnemergegevens
 +
|Volgende pagina=Melden status
 +
}}
 +
 
{{Structuurelement
 
{{Structuurelement
 
|Type=Use case
 
|Type=Use case

Huidige versie van 27 dec 2016 om 22:57

Dit is een use case


In de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan de ontvangende school de beschikking krijgen over het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. van de latende school.

Use case

Aanleiding

 • Er is een aanmelding ontvangen van een nieuwe deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
 • Er is een intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. gepland voor een nieuwe deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.

Actoren

Doel

Verkrijgen van de noodzakelijke informatie op basis waarvan de school kan bepalen op welke opleiding de student de beste kans op studiesucces heeft, en om te bepalen of een student mogelijk extra begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. nodig heeft. Het is vooral belangrijk om de 80% deelnemers die zonder veel problemen kunnen worden ingeschreven te scheiden van de 15% met een ondersteuningsvraag, en de 5% waarvoor echt iets extra’s geregeld moet worden om tot een goede plaatsing te komen. Het blijkt dat een beperkt aantal gegevens al een hoge voorspellende waarde geeft voor studiesucces en het identificeren van mogelijke probleemgevallen.

Beschrijving acties

 • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft zich aangemeld en/of er is voor een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. gepland
 • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geeft aan de latende school door waar hij/zij zich heeft aangemeld
 • De latende school registreert de aanmelding en stelt op basis daarvan het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. beschikbaar aan de ontvangende school
 • De ontvangende school ontvangt het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. en verwerkt dat in de gegevens in de kernregistratie deelnemergegevens

Ten behoeve van de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. worden er twee sets gegevens onderscheiden: het leerlingdeel, dat door de leerling zelf wordt aangeleverd, en het mentordeel dat door de mentoreen medewerker van een onderwijsinstelling die belast is met de begeleiding van een groep deelnemers. van de latende school wordt aangeleverd. Het mentordeel wordt wel via de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., en met toestemming van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aangeleverd. Die informatie samen vormt de basisset aan gegevens, noodzakelijk in de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis..

Het gaat dan om de volgende gegevens.

Leerlingdeel

 • Persoonlijke gegevens, familie, wonen, vrije tijd
 • School van herkomst, eventueel een ander ROC
  • Diploma / overgangsbewijs
  • Begeleiding gehad, blijven zitten, hulpverlening, gezondheid etc.
 • Keuze voor de vervolgopleiding, inclusief motivatie
  • Waarom deze keuze, en hoe informatie gevonden
  • Aangemeld bij andere opleidingen
 • Competenties
  • Waardering van de eigen competenties en kwaliteiten
  • Stage / werk / trainingen

Mentordeel

 • Inschatting en advies
  • Typering van de leerling
  • Inschatting van de geschiktheid voor de gekozen opleiding
 • Begeleiding
  • Kenmerken, zoals Dyslexie/Dyscalculie, ZAT/PCL, Schoolmaatschappelijk werk, LWOO etc.
  • Ziekteverzuim, absentie
  • Speciale zorg
 • Reden om contact op te nemen met de latende school?

Resultaat

De kernregistratie is aangevuld met de gegevens uit het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan..

Frequentie

Eénmaal per aanmelding, en eventueel een tweede keer bij de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Doorstroomdossier ontvangenIntake (Use case)Ontvangen doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan.