Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderwijsvisie: verschil tussen versies

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 6: Regel 6:
  
 
== Inleiding ==
 
== Inleiding ==
In 2009 hebben wij in dit deel van de Triple A encyclopedie, de onderwijsvisie, het ‘waarom’ van het ontwerpen van nieuwe ondersteunende systemen verwoord. Naast de veroudering van de huidige systemen, veranderde de omgeving en de onderwijswereld. Dit bracht, ook voor ondersteunende systemen, nieuwe vragen met zich mee en leidde tot nieuwe behoefte. Triple A, het functioneel ontwerp voor ICT-ondersteuning van de onderwijsprocessen gaf antwoord op de vraag waar nieuwe IT systemen aan moesten voldoen.  
+
Het middelbaar beroepsonderwijs is voortdurend in beweging. Niet alleen vanwege veranderende wetgeving zoals een herziening van de kwalificatiestructuur, maar ook vanwege de ambitie van scholen om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Daarbij willen scholen de mogelijkheden van ICT zo goed mogelijk benutten. Met deze vergroting van flexibiliteit speelt ook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het betaalbaar houden van het onderwijs een steeds grotere rol. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe eisen aan de ondersteunende systemen. Triple A, het functioneel ontwerp voor ICT-ondersteuning van de onderwijsprocessen geeft antwoord op de vraag waar nieuwe systemen aan moeten voldoen.
  
Nu, 3 jaar later zullen wij in dit deel dezelfde vraag beantwoorden, het ‘waarom’ van het ontwerpen van nieuwe ondersteunende systemen. Het onderwijs heeft zich verder ontwikkelt, naast het flexibiliseren van het onderwijs doen zich nieuwe vragen en behoeftes voor. Deze doorontwikkelingen en ervaringen van het veld met Triple A hebben uitgewezen dat voor onderwijsinstellingen het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het betaalbaar houden van het onderwijs een steeds grotere rol speelt in de keuzes voor IT systemen.
+
Voor het uitwerken van dit functioneel ontwerp is het expliciteren van een (gezamenlijke) onderwijsvisie belangrijk. De functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd op een onderwijsprocesmodel, de zichtbare processen binnen een onderwijsinstelling vanuit het oogpunt van de gebruiker. In dit deel worden de onderwijsprocessen, volgend uit de onderwijsvisie gedefinieerd. Het resultaat is het onderwijsprocemodel (waarin alle processen samenkomen), die in dit document stukje voor stukje wordt opgebouwd tot een totaaloverzicht.
De visie op onderwijs kan niet achterblijven en in dit deel zullen we u inzicht geven in de deels vernieuwde visie. Vanuit de vernieuwde onderwijsvisie kunnen wij de slag maken naar de actualisatie van de functioneel ontwerpen van Triple A gedachtegoed.
 
  
Voor het uitwerken van het functioneel ontwerp is het expliciteren van een (gezamenlijke) onderwijsvisie belangrijk. De functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd op een onderwijsprocesmodel, de zichtbare processen binnen een onderwijsinstelling vanuit het oogpunt van de gebruiker. In dit deel worden de onderwijsprocessen, volgend uit de onderwijsvisie gedefinieerd. Het resultaat is het onderwijsprocemodel (waarin alle processen samenkomen), die in dit document stukje voor stukje wordt opgebouwd tot een totaaloverzicht.
+
De visie in dit document hanteren wij als uitgangspunt voor de beschrijving van functionaliteit in alle functionele ontwerpen
 
 
In de afgelopen jaren heeft toepassing van het Triple A gedachtegoed geleid tot de ontwikkeling van een procesarchitectuur specifiek voor examinering en een procesmodel waarin alle processen met betrekking tot leermateriaal zijn uitgewerkt. In de uitwerking van de functionele ontwerpen wordt op relevante plaatsen de relatie met deze producten geïdentificeerd.
 
 
 
De visie in dit document hanteren wij als uitgangspunt voor de beschrijving van functionaliteit in alle door ons opgestelde functionele ontwerpen.
 

Versie van 21 dec 2015 om 17:39

Inleiding

Het middelbaar beroepsonderwijs is voortdurend in beweging. Niet alleen vanwege veranderende wetgeving zoals een herziening van de kwalificatiestructuurHet geheel aan kwalificaties dat van betekenis is voor het behalen van een verzameling mogelijke eindkwalificaties (diploma’s). Een kwalificatiestructuur beschrijft op een gestructureerde manier aan welke eisen moet worden voldoen voor het behalen van een diploma. Landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatiedossiers., maar ook vanwege de ambitie van scholen om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Daarbij willen scholen de mogelijkheden van ICT zo goed mogelijk benutten. Met deze vergroting van flexibiliteit speelt ook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het betaalbaar houden van het onderwijs een steeds grotere rol. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe eisen aan de ondersteunende systemen. Triple A, het functioneel ontwerp voor ICT-ondersteuning van de onderwijsprocessen geeft antwoord op de vraag waar nieuwe systemen aan moeten voldoen.

Voor het uitwerken van dit functioneel ontwerp is het expliciteren van een (gezamenlijke) onderwijsvisie belangrijk. De functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd op een onderwijsprocesmodel, de zichtbare processen binnen een onderwijsinstelling vanuit het oogpunt van de gebruiker. In dit deel worden de onderwijsprocessen, volgend uit de onderwijsvisie gedefinieerd. Het resultaat is het onderwijsprocemodel (waarin alle processen samenkomen), die in dit document stukje voor stukje wordt opgebouwd tot een totaaloverzicht.

De visie in dit document hanteren wij als uitgangspunt voor de beschrijving van functionaliteit in alle functionele ontwerpen