Encyclopedie
Begrippenlijst

Infrastructurele voorzieningen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Tenslotte wordt in de informatie-architectuur een verzameling generieke, infrastructurele voorzieningen onderkend, waarvan alle systemen gebruik kunnen maken. Grofweg kan hierbij onderscheid worden gemaakt in een drietal lagen, die ook zo in de informatie-architectuur zijn weergegeven.

Fysieke infrastructuur

De onderste laag omvat de fysieke infrastructuur. Dit zijn de servers, netwerkvoorzieningen en werkplekken en de technische voorzieningen voor identificatie en authenticatie (vaststelling van de identiteit van gebruikers), autorisatie (vaststelling van de rol van de gebruiker en toegang tot systemen), monitoring (bewaking van de juiste werking van de infrastructuur) en logging (registratie van technische incidenten).

Integratievoorzieningen

Op het tweede niveau zijn twee generieke voorzieningen benoemd, die voorzien in mogelijkheden om systemen te integreren.

De procesbesturing is een voorziening die het mogelijk maakt om bedrijfsprocessen te definiëren die de individuele systemen overstijgen. Vanuit de procesbesturing worden dan achtereenvolgens de diensten van verschillende systemen aangeroepen en gecoördineerd.

De enterprise servicebus is een voorziening die het mogelijk maakt dat verschillende systemen elkaars diensten kunnen gebruiken. Dit kan op drie manieren.

Asynchrone berichtuitwisseling.  
Dit wordt ook wel ‘event driven’ genoemd, wat inhoudt dat systemen berichten kunnen sturen die een ‘event’ melden. De enterprise servicebus zorgt voor gegarandeerde aflevering van deze berichten bij de systemen die daarop geabonneerd zijn. Eventuele transformaties, zowel technisch als logisch, worden door de enterprise servicebus uitgevoerd.
Synchrone aanroep van services  
Dit betekent dat systemen elkaars services kunnen gebruiken. Dit soort gebruik van service is vaak synchroon, wat betekent dat direct antwoord van het andere systeem wordt verwacht. Asynchroon, dus met uitgesteld antwoord, kan in dit geval echter ook.
Bulk gegevensuitwisseling  
Tenslotte kunnen systemen grotere verzamelingen gegevens met elkaar uitwisselen. Ook hiervoor kunnen generieke voorziening worden geïmplementeerd om dergelijke uitwisselingen op een gestandaardiseerde en uniforme manier te laten plaatsvinden.

Generieke functionaliteiten

Op het derde niveau wordt een aantal meer functionele generieke voorzieningen onderkend.

Samenwerken  
Onder samenwerken wordt een verzameling generieke voorzieningen verstaan die veelal in portaal-omgevingen zijn geïntegreerd. Het gaat dan om voorzieningen waarin gebruikers groepen kunnen vormen, documenten kunnen delen, gericht informatie kunnen verspreiden, een forum kunnen inrichten etc.
Zoeken  
Tradioneel blijven voorzieningen om te zoeken naar informatie beperkt tot één bepaalde omgeving, bijvoorbeeld binnen één systeem of verzameling bestanden. Een generieke zoekvoorziening is bedoeld om meer integraal over alle systemen en documenten binnen de instelling te kunnen zoeken, mits de gebruiker daarvoor geautoriseerd is.
Kantoorautomatisering  
Onder de kantoorautomatisering worden de generieke voorzieningen voor tekst-verwerking, presentaties, spreadsheets en tekenprogramma’s verstaan. Andere systemen gaan er in veel gevallen vanuit dat een dergelijke voorziening beschikbaar is.
Mail en agenda  
Ook de mail- en agendafunctionaliteit is een generieke voorziening waarvan verschillende systemen gebruik kunnen maken.
Archivering en documentmanagement  
Archivering en documentmanagement wordt in veel gevallen binnen individuele systemen ondersteund. Het kan verstandig zijn om hiervoor een generieke voorziening in te richten, waarin alle documenten binnen de instelling vanuit een centrale omgeving (uiteraard geautoriseerd) beschikbaar en doorzoekbaar zijn. De archivering van deze documenten kan in zo’n situatie ook centraal plaatsvinden.