Encyclopedie
Begrippenlijst

Generiek procesmodel leermateriaal

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het procesmodel leermateriaal is ontwikkeld in samenwerking met een aantal (vertegenwoordigers van) MBO-instellingen. De opdracht was om een generiek procesmodel op te stellen, waarin de processen m.b.t. aanschaf, distributie, betaling, levering en gebruik van (digitaal) leermateriaal zijn uitgewerkt. Deze opdracht is voortgekomen uit het programma ‘Borging Triple A’, dat tot doel heeft de resultaten van Triple A op onderdelen verder uit te werken en te vertalen naar concrete toepassing in het onderwijsveld. Daarmee wordt ook nadrukkelijk het perspectief van de onderwijsinstelling genomen, en niet van de keten.

Voor de uitwerking van het procesmodel leermateriaal is het onderwijsprocesmodel van Triple A als vertrekpunt genomen. Op basis van het Triple A procesmodel zijn de vier hoofdprocessen van het procesmodel leermateriaal geïdentificeerd.

In dit document wordt in het eerste deel, het beschrijvend gedeelte, een uitleg gegeven van deze vier hoofdprocessen en de processtappen waaruit deze hoofdprocessen bestaan. Dit is een beschrijving waarin de logische samenhang en opbouw van het procesmodel stapsgewijs wordt toegelicht.

In het tweede deel, het technisch gedeelte worden deze processtappen nader uitgewerkt in de vorm van use case-beschrijvingen. Deze use case-beschrijvingen zijn een vrijwel directe kopie van de informatie die tijdens de werkbijeenkomsten in de wiki is verzameld door de deelnemers van de betrokken instellingen.

Download de PDF