Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Resultaat

Uit Triple A Encyclopedie
Versie door Rdb (Overleg | bijdragen) op 14 feb 2012 om 15:40

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Tekst.

Pagina's die de eigenschap "Resultaat" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren +De bevestiging van ontvangst van de gegevens door Blik op werk.  +
Aanmelden (Use case) +De deelnemer is aangemeld en de ontvangende school kan de intake in gang zetten.  +
Aanvragen examendeelname + * Goedgekeurde of afgekeurde aanvraag voor een examen(onderdeel) * In gang zetten van het ontwikkelen of beschikbaar stellen van een examen(onderdeel) middels de Werkopdracht beschikbaar stellen examen   +
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit +Gedefinieerde onderwijsproducten en referentiearrangementen die gebruikt kunnen worden voor de toepassing zoals gedefinieerd in de bijbehorende module. Via het [[eenduidig beschrijven van onderwijs]] worden de modules en bijbehorende metadatavelden uitgewerkt.  +
Afhandelen niet planbare arrangementen + * Een door de deelnemer geaccepteerd arrangement en door de instelling verwerkt arrangement in het reeds geëffectueerde rooster. :of * Indien er geen voor de deelnemer acceptabel rooster is, dan gaat er een signaal naar de use case Monitoren en adviseren.   +
Arrangement specificeren + * Een individueel (concept) leerarrangement met de vastgestelde speelruimte, bestaande uit: :* Alle te volgen onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus, op het laagste aggregatieniveau, :* Volgordes, periodes, plaatsen e.d. per onderwijsproduct, zodat duidelijk is op welke manier deze producten moeten worden gepland (geroosterd). :* Alternatieven voor onderwijsproducten of alternatieve volgordes, periodes, plaatsen e.d. :* Aanvullende (beperkende) eisen / wensen van de deelnemer, bijvoorbeeld ten aanzien van aanvullende faciliteiten, dagen of tijdstippen e.d. of * Indien er geen arrangement kan worden gespecificeerd en er is voldoende tijd, gaat er een signaal naar de use case Monitoren en Adviseren.   +
B
BPV-matching +Er is, met instemming van de deelnemer, de onderwijsorganisatie en het leerbedrijf, een koppeling tot stand gebracht tussen het BPV-onderwijsproduct en de BPV-plaats.  +
Behandelen aanvraag middelen +Een aanvraag is afgehandeld en indien mogelijk is de aanvraag gehonoreerd en is de beschikbaarheid van een middel aangepast.  +
Beheren BPV-bedrijfsgegevens +Een correcte en volledige registratie van de gegevens van het leerbedrijf.  +
Beheren BPV-plaats +De BPV-plaats is vastgelegd en kan worden gebruikt in het matchingsproces.  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis + * Een vastgelegd resultaat van een formatieve beoordeling, ter ondersteuning van de studievoortgangsregistratie (bijvoorbeeld de trajectbegeleiding). * Beoordeelde producten beschikbaar gesteld ter plaatsing in het portfolio middels de Werkopdracht beschikbaar stellen beoordeeld product aan portfolio. * Gesignaleerde acties naar de begeleiding, middels de werkopdracht Werkopdracht signaal aan trajectbegeleiding   +
Bepalen diplomarecht (Use case) + * Aan Kwalificeren vanuit de deelnemer/opleiding is doorgegeven welke kwalificerende documenten voor de betreffende deelnemer kunnen worden aangemaakt, inclusief de bijbehorende gegevens. * Er wordt geen deelnemer uitgeschreven zonder de kwalificerende documenten waar hij recht op heeft.   +
Bepalen modulariteit +Een gedefinieerde module op basis waarvan het onderwijsproduct/ referentiearrangement kan worden aangevuld. Deze moduledefinitie is een template voor het aanvullen van de metadata van een onderwijsproduct of referentiearrangement.  +
Beschikbaar stellen doorstroomdossier +Het doorstroomdossier is voor de ontvangende instelling beschikbaar.  +
Beschikbaar stellen loopbaangegevens +Een leerloopbaanoverzicht gestuurd aan de gewenste geadresseerde en het gewenste type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht).  +
Beschikbaar stellen peilstokmeting +Een overzicht van de summatieve resultaten die zijn behaald zijn en nog behaald moeten worden voor een specifieke kwalificatie, inclusief een overzicht van de behaalde keuzedelen en het deel van de keuzedeelverplichting die nog ingevuld moet worden.  +
Beschikbaarstellen onderwijsaanbod + * Beschikbaar gesteld onderwijsproduct of referentiearrangement. * Beschikbaar gestelde leermiddelenlijst   +
Bestellen en betalen leermateriaal +Betaald, en aan de deelnemer of medewerker geleverd (folio of digitaal) leermateriaal.  +
C
Construeren en vaststellen + * Het examen is beschikbaar (ontwikkeld, ingekocht of een reeds ontwikkeld examen klaargezet cq. aangepast) en vastgesteld. * Het daadwerkelijk organiseren van het examen wordt in gang gezet middels de Werkopdracht organiseren examen   +
Controle rooster realisatie + * Inzicht in de realisatie van de vraag naar onderwijs en eventueel een aantal uitgezette acties om een discrepantie tussen de vraag en het aanbod op te lossen.   +
D
Deelnemer accepteert rooster + * Overzicht van deelnemers die het rooster wel hebben geaccepteerd. Hierdoor is inzichtelijk wanneer deze deelnemers welke onderwijsproducten volgen. * Overzicht per deelnemer die het rooster niet hebben geaccepteerd. Hierdoor is tevens inzichtelijk welke onderwijsproducten niet zijn geaccepteerd en waarom en is de benodigde actie op gang gebracht.   +
Definieren onderwijsproduct +Een gedefinieerd onderwijsproduct met de status “In ontwikkeling”.  +
Definieren referentiearrangement +Een gedefinieerd referentiearrangement met de status “In ontwikkeling”.  +
E
Effectueren rooster + * Alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het definitieve rooster of van de aanpassing van dit rooster. * De benodigde middelen die bij dit rooster horen, zijn definitief toegewezen. * De procedure voor deelnemersacceptatie is in gang gezet, net als het monitoren van de acceptatie * De acties zijn gestart om de benodigde middelen te realiseren. * De actie is gestart om de arrangementen niet gepland kunnen worden of zijn gewijzigd, af te handelen.   +
Exporteren portfolio +Het portfolio van een deelnemer is geëxporteerd in een standaardformaat (informatiestandaard), zodat het door een andere instelling kan worden geïmporteerd.  +