Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Realiseert

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 1: Regel 1:
Dit is een eigenschap van type [[Heeft type::Pagina]] met standaardformulier [[Heeft standaard formulier::Formulier:Uitspraak]] en met alternatief formulier [[Heeft alternatief formulier::Formulier:Structuurelement]].
+
Dit is een eigenschap van type [[Heeft type::Pagina]]

Huidige versie van 22 jan 2020 om 22:35

Dit is een eigenschap van type Pagina

Pagina's die de eigenschap "Realiseert" gebruiken

Er zijn 21 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanpassen en aanvullen rooster +Roosteren met vrije ruimte voor individuele leerwensen  +, Monitoren van de effecten van flexibel roosteren  +, Mogelijkheid voor het meenemen van bedrijfsoverwegingen  +,
Aantonen competenties en kennis +Het portfolio is van de deelnemer  +, Het portfolio kan breder worden ingezet  +, Instellingen kiezen de inzet van het portfolio  +
Aanvullen onderwijscatalogus +De inrichting van de onderwijscatalogus is aan de instelling  +
Analyseren aan- en afwezigheid +Vastlegging aan- en afwezigheidsinformatie gebeurt buiten het kernregistratiesysteem  +, Analyse aan- en afwezigheidsinformatie gebeurt in de kernregistratie  +, Vanuit kernregistratie gebeuren alle signaleringen en rapportages met betrekking tot aan- en afwezigheid  +
B
Beheren identiteit +Kernregistratie bevat alle gegevens voor bekostiging en andere rapportages voor wettelijke verplichtingen  +
Beheren loopbaan +Instelling bepaalt zelf welke documenten worden opgeslagen in documentbeheer  +, Alle documenten ten behoeve van administraite of externe verantwoording kunnen in kernregistratie  +
D
Diplomeren +Summatieve resultaten hebben formele waarde en daarom onderdeel kernregistratie  +, Formatieve resultaten uitsluitend van belang voor primair proces en daarom niet in kernregistratie  +, Diplomarecht wordt bepaald op basis van regels in een criteriumbank  +,
E
Examineren +Elk individu kan een examenonderdeel aanvragen  +, Examens en EVC-beoordelingen opgenomen in de onderwijscatalogus  +, Een examen of EVC-beoordeling leidt tot een summatief resultaat  +,
I
Inschrijven (Proces) +Vrijblijvende interesse deelnemer wordt buiten kernregistratie afgehandeld  +, Bij intake nog geen formele verbintenis  +, Een deelnemer kan verschillende verbintenissen hebben  +,
Inzetten middelen +Strategische en tactische verwachtingen worden vertaald  +, Gericht op registratie  +, Vraag naar middelen is een apart proces  +,
L
Leeraanbod plannen +Keuze in flexibiliteit door toepassing van regels  +, Roosteren door combineren arrangementen en middelen  +, Mogelijkheid tot voor optimale roosteroplossing  +,
Leertrajectbegeleiding +Leervraag van de deelnemer staat centraal  +, Samenvoegen administratieve intake en onderwijsintake  +, Gezamenlijk formuleren ontwikkeling  +,
Leervraag arrangeren +De leervraag van de deelnemer staat centraal in het gehele proces van onderwijslogistiek en roosteren  +, De leervraag wordt samen met de deelnemer geformuleerd  +, Instelling heeft keuzevrijheid om het arrangement samen met deelnemer te specificeren  +,
O
Opleiden en vormen +Alle constateringen worden geregistreerd in het begeleidingsdossier  +, Bij directe actie wordt signaal aan begeleiding gegeven  +, Formatieve resultaten zijn van belang voor het primaire proces  +,
Overdracht deelnemergegevens +Voorziening voor overdracht deelnemergegevens is een rotonde  +, Scheiding tussen uitwisseling doorstroomdossier en status  +, Zowel voor regionale voorzieningen als voor instellingen  +,
P
Prognotiseren +Anticiperen op de vraag naar onderwijs en middelen op middellange en lange termijn  +, Anticiperen op de middellange termijn wordt gedaan op basis van informatie uit de roostermachine  +, Anticiperen op de lange termijn wordt gedaan op basis van informatie over externe en interne ontwikkelingen  +
R
Registreren aan- en afwezigheid +Registratie kan plaatsvinden door een registratiesysteem  +, Registratie is afhankelijk van aanwezigheidsverwachting  +, Registratiemethodes zijn afhankelijk van omstandigheden  +,
T
Toelevering verantwoordingsinformatie +Niet-verplichte informatie is ook verantwoordingsinformatie  +, Zo veel mogelijk standaardrapportages  +
Toewijzen BPV +Andere functionele ontwerpen bevatten beschrijvingen die te maken hebben met het BPV-proces  +, Onderwijsproducten bevatten informatie over arrangementen en roosters maar geen informatie over de BPV-plaats  +, Matching van stageperiode met BPV-plaats kan plaatsvinden na het roosteren  +,
U
Uitschrijven (Proces) +Uitschrijven vindt alleen plaats als alle verbintenissen zijn beeindigd  +
Uitwisseling BRON +Ondersteun berichtuitwisseling met BRON  +