Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Naam

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Stringwaarde

Pagina's die de eigenschap "Naam" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren +Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren  +
Aanmaken diploma +Aanmaken diploma  +
Aanmaken portfolio +Aanmaken portfolio  +
Aanmelden (Use case) +Aanmelden  +
Aanmelding (Werkopdracht) +Aanmelding  +
Aanpassen en aanvullen rooster +Aanpassen en aanvullen rooster  +
Aanpassen middelen +Aanpassen middelen  +
Aantonen competenties en kennis +Aantonen competenties en kennis  +
Aanvragen EVC +Aanvragen EVC  +
Aanvragen EVC-beoordeling +Aanvragen EVC-beoordeling  +
Aanvragen EVC-beoordeling (Functie) +Aanvragen EVC-beoordeling  +
Aanvragen accreditatie +Aanvragen accreditatie  +
Aanvragen examendeelname +Aanvragen examendeelname  +
Aanvragen examenonderdeel +Aanvragen examenonderdeel  +
Aanvragen intaketoets +Aanvragen intaketoets  +
Aanvrager +Aanvrager  +
Aanvullen en aanpassen van rooster +Aanvullen en aanpassen van rooster  +
Aanvullen onderwijscatalogus +Aanvullen onderwijscatalogus  +
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit +Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit  +
Aanvullen rooster +Aanvullen rooster  +
Aanvullende behoeftes +Aanvullende behoeftes  +
Accepteren rooster +Accepteren rooster  +
Administratief +Administratief  +
Administratief medewerker +Administratief medewerker  +
Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen +Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen  +
Afhandelen niet planbare arrangementen +Afhandelen niet planbare arrangementen  +
Afleiden initiële arrangementen +Afleiden initiële arrangementen  +
Agendafunctie +Agendafunctie  +
Analyse rapporten +Analyse rapporten  +
Analyseren aan- en afwezigheid +Analyseren aan- en afwezigheid  +
Analyseren situatie deelnemer +Analyseren situatie deelnemer  +
Arrangeertool +Arrangeertool  +
Arrangement controleren +Arrangement controleren  +
Arrangement samenstellen +Arrangement samenstellen  +
Arrangement specificeren +Arrangement specificeren  +
Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogus +Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogus  +
B
BPV administratie +BPV administratie  +
BPV bureau +BPV bureau  +
BPV coördinator +BPV coördinator  +
BPV-bureau +BPV-bureau  +
BPV-matching +BPV-matching  +
BPV-matching (Werkopdracht) +BPV-matching  +
Begeleider +Begeleider  +
Behandelen aanvraag middelen +Behandelen aanvraag middelen  +
Beheerder middelen +Beheerder middelen  +
Beheren BPV-bedrijfsgegevens +Beheren BPV-bedrijfsgegevens  +
Beheren BPV-plaats +Beheren BPV-plaats  +
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonen +Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonen  +
Beheren aanvraag middelen +Beheren aanvraag middelen  +
Beheren identiteit +Beheren identiteit  +
Beheren loopbaan +Beheren loopbaan  +
Beheren middelen +Beheren middelen  +
Beheren middelen (Functie) +Beheren middelen  +
Beheren overige instellingen +Beheren overige instellingen  +
Beheren rapportagegegevenssets +Beheren rapportagegegevenssets  +
Beheren rapportagesjablonen +Beheren rapportagesjablonen  +
Beheren regels +Beheren regels  +
Beoordelaar rechtmatigheid afwezigheid +Beoordelaar rechtmatigheid afwezigheid  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis +Beoordelen en registreren competenties en kennis  +
Bepalen diplomarecht (Use case) +Bepalen diplomarecht  +
Bepalen diplomarecht (Werkopdracht) +Bepalen diplomarecht  +
Bepalen modulariteit +Bepalen modulariteit  +
Beschikbaar stellen beoordeeld product aan +Beschikbaar stellen beoordeeld product aan  +
Beschikbaar stellen doorstroomdossier +Beschikbaar stellen doorstroomdossier  +
Beschikbaar stellen loopbaangegevens +Beschikbaar stellen loopbaangegevens  +
Beschikbaar stellen peilstokmeting +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 1 +Beschikbaar stellen product uit portfolio 1  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 2 +Beschikbaar stellen product uit portfolio 2  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 3 +Beschikbaar stellen product uit portfolio 3  +
Beschikbaar stellen producten in portfolio +Beschikbaar stellen producten in portfolio  +
Beschikbaar stellen resultaten +Beschikbaar stellen resultaten  +
Beschikbaarstellen onderwijsaanbod +Beschikbaarstellen onderwijsaanbod  +
Bestellen en betalen leermateriaal +Bestellen en betalen leermateriaal  +
Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht) +Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht)  +
Bewerken rapportagegegevens +Bewerken rapportagegegevens  +
Bijwerken administratie Keurmerk +Bijwerken administratie Keurmerk  +
Blauw +Blauw  +
C
Communicatie over rooster naar deelnemer (initieel bericht en reminders) +Communicatie over rooster naar deelnemer (initieel bericht en reminders)  +
Construeren en vaststellen +Construeren en vaststellen  +
Contactpersoon met BRON +Contactpersoon met BRON  +
Contactpersoon ten behoeve van contracten +Contactpersoon ten behoeve van contracten  +
Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultaten +Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultaten  +
Controle rooster realisatie +Controle rooster realisatie  +
Controle tijdige realisatie +Controle tijdige realisatie  +
Controleren accreditatie +Controleren accreditatie  +
Controleren arrangement +Controleren arrangement  +
Controleren leervraag +Controleren leervraag  +
D
DUO +DUO  +
Deelnemer +Deelnemer  +
Deelnemer accepteert rooster +Deelnemer accepteert rooster  +
Deelnemer accepteert rooster (Werkopdracht) +Deelnemer accepteert rooster  +
Definieren onderwijsproduct +Definieren onderwijsproduct  +
Definieren referentiearrangement +Definieren referentiearrangement  +
Definitief maken rooster +Definitief maken rooster  +
Digitale overdracht deelnemergegevens +Digitale overdracht deelnemergegevens  +
Diplomeren +Diplomeren  +
Diplomeren (Werkopdracht) +Diplomeren  +
Docent +Docent  +
Doorstroomdossier beschikbaar stellen +Doorstroomdossier beschikbaar stellen  +
Doorstroomdossier ontvangen +Doorstroomdossier ontvangen  +
Duidelijkheid leervraag +Duidelijkheid leervraag  +
E
Effectueren rooster +Effectueren rooster  +
Effectueren rooster (Werkopdracht) +Effectueren rooster  +
Examineren +Examineren  +
Exporteren portfolio +Exporteren portfolio  +
Exporteren portfolio (Werkopdracht) +Exporteren portfolio  +
Externe partij +Externe partij  +
Externe verantwoording +Externe verantwoording  +
F
Fictief aanpassen arrangementen +Fictief aanpassen arrangementen  +
Fictief middelen activeren +Fictief middelen activeren  +
Formaliseren leervraag +Formaliseren leervraag  +
Formatieve peilstok 1 +Formatieve peilstok  +
Formatieve peilstok 2 +Formatieve peilstok  +
Formuleren leervraag (Use case) +Formuleren leervraag  +
Formuleren leervraag (Werkopdracht) +Formuleren leervraag  +
G
Gebruiken leermateriaal +Gebruiken leermateriaal  +
Geel +Geel  +
Gemandateerd persoon +Gemandateerd persoon  +
Genereren en maken rooster +Genereren en maken rooster  +
Generieke module +Generieke module  +
Gesprek voeren +Gesprek voeren  +
Groen +Groen  +
Groeperen leervragen +Groeperen leervragen  +
H
Handmatige registratie aan- en afwezigheid door docent +Handmatige registratie aan- en afwezigheid door docent  +
Handmatige registratie aanwezigheid door deelnemer +Handmatige registratie aanwezigheid door deelnemer  +
I
ICT Systeem +ICT Systeem  +
Importeren portfolio +Importeren portfolio  +
Incidentele aanpassing deelnemersrooster +Incidentele aanpassing deelnemersrooster  +
Individueel aanvullen rooster +Individueel aanvullen rooster  +
Individueel roosterprobleem oplossen +Individueel roosterprobleem oplossen  +
Individueel roosterprobleem oplossen (Werkopdracht) +Individueel roosterprobleem oplossen  +
Informatiemanagement +Informatiemanagement  +
Informatiespecialist +Informatiespecialist  +
Inhoud van het aanbod +Inhoud van het aanbod  +
Initiator +Initiator  +
Inrichten onderwijscatalogus +Inrichten onderwijscatalogus  +
Inschrijven (Proces) +Inschrijven  +
Inschrijven op geroosterd onderwijsproduct +Inschrijven op geroosterd onderwijsproduct  +
Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels +Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels  +
Intake (Use case) +Intake  +
Intekenen op geroosterd onderwijsproduct +Intekenen op geroosterd onderwijsproduct  +
Interne partij +Interne partij  +
Inzetten middelen +Inzetten middelen  +
Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten +Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten  +
K
KRD rapportagegegevenssetsjablonen +KRD rapportagegegevenssetsjablonen  +
Kaders stellen +Kaders stellen  +
Kaders voor examinering +Kaders voor examinering  +
Kernregistratie deelnemergegevens +Kernregistratie deelnemergegevens  +
Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding +Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding  +
L
Latende school +Latende school  +
Leeraanbod plannen +Leeraanbod plannen  +
Leertrajectbegeleiding +Leertrajectbegeleiding  +
Leervraag arrangeren +Leervraag arrangeren  +
M
Maak of wijzig BPV-overeenkomst +Maak of wijzig BPV-overeenkomst  +
Maken KRD rapportagegegevensset +Maken KRD rapportagegegevensset  +
Maken en wijzigen BPV-overeenkomst +Maken en wijzigen BPV-overeenkomst  +
Maken rapportage +Maken rapportage  +
Maken rooster +Maken rooster  +
Management +Management  +
Manager bedrijfsvoering +Manager bedrijfsvoering  +
Manager onderwijs +Manager onderwijs  +
Medewerker deelnemersadministratie +Medewerker deelnemersadministratie  +
Medewerker financiële administratie +Medewerker financiële administratie  +
Medewerker kwaliteit +Medewerker kwaliteit  +
Medewerker personeelsadministratie +Medewerker personeelsadministratie  +
Medewerker planning & control +Medewerker planning & control  +
Melden afwezigheid door deelnemer +Melden afwezigheid door deelnemer  +
Melden status +Melden status  +
Melden status doorstroom +Melden status doorstroom  +
Melden volgfunctie +Melden volgfunctie  +
Metadateren middelen +Metadateren middelen  +
Middelenbeheerder +Middelenbeheerder  +
Middelencatalogus +Middelencatalogus  +
Module begeleiding +Module begeleiding  +
Module managementinformatie +Module managementinformatie  +
Module onderwijslogistiek +Module onderwijslogistiek  +
Module voor ontwikkelen van het onderwijs +Module voor ontwikkelen van het onderwijs  +
Module voor specifiek arrangement +Module voor specifiek arrangement  +
Monitoren acceptatie deelnemersrooster +Monitoren acceptatie deelnemersrooster  +
Monitoren deelnemersacceptatie +Monitoren deelnemersacceptatie  +
Monitoren en adviseren +Monitoren en adviseren  +
Monitoren en adviseren 2 +Monitoren en adviseren 2  +
Monitoren voortgang +Monitoren voortgang  +
Mutatieformulier +Mutatieformulier  +
N
Nieuw onderwijsproduct +Nieuw onderwijsproduct  +
O
Onderhouden criteriumbank +Onderhouden criteriumbank  +
Onderhouden gegevens deelnemer +Onderhouden gegevens deelnemer  +
Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio +Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio  +
Onderwijs +Onderwijs  +
Onderwijsaanbod +Onderwijsaanbod  +
Onderwijsbegeleider +Onderwijsbegeleider  +
Onderwijscatalogus (Werkopdracht) +Onderwijscatalogus  +
Onderwijscatalogus (kernsysteem) +Onderwijscatalogus  +
Onderwijsgevende +Onderwijsgevende  +
Onderwijsintake (Use case) +Onderwijsintake  +
Onderwijslogistiek (kernsysteem) +Onderwijslogistiek  +
Ontvangen doorstroomdossier +Ontvangen doorstroomdossier  +
Ontvangende school +Ontvangende school  +
Ontvanger +Ontvanger  +
Ontwikkelen leermateriaal +Ontwikkelen leermateriaal  +
Ontwikkelen onderwijs +Ontwikkelen onderwijs  +
Opdrachtgever +Opdrachtgever  +
Operator +Operator  +
Opleiden en vormen +Opleiden en vormen  +
Oplossen calamiteit +Oplossen calamiteit  +
Oplossen uitvoeringsprobleem +Oplossen uitvoeringsprobleem  +
Opnemen POP en PAP in portfolio +Opnemen POP en PAP in portfolio  +
Opnemen POP en PAP in portfolio (Werkopdracht) +Opnemen POP en PAP in portfolio  +
Opnemen bevroren producten +Opnemen bevroren producten  +
Opnemen documenten in begeleidingsdossier +Opnemen documenten in begeleidingsdossier  +
Opnemen producten +Opnemen producten  +
Opnieuw roosteren vanwege calamiteit +Opnieuw roosteren vanwege calamiteit  +
Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzing +Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzing  +
Opstellen plan +Opstellen plan  +
Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht) +Opstellen plan  +
Opstellen roostervoorstellen +Opstellen roostervoorstellen  +
Ouder +Ouder  +
Overdracht deelnemergegevens +Overdracht deelnemergegevens  +
P
Peilstok +Peilstok  +
Peilstok hanteren formatieve resultaten +Peilstok hanteren formatieve resultaten  +
Plaatsen beoordeelde producten in portfolio +Plaatsen beoordeelde producten in portfolio  +
Plaatsen en ordenen producten in portfolio +Plaatsen en ordenen producten in portfolio  +
Plannen adviesgesprek +Plannen adviesgesprek  +
Portfolio (kernsysteem) +Portfolio  +
Potentiële deelnemer +Potentiële deelnemer  +
Primair proces ondersteuning +Primair proces ondersteuning  +
Prognose lange termijn +Prognose lange termijn  +
Prognotiseren +Prognotiseren  +
Publiceren rooster +Publiceren rooster  +
R
Raadplegen BPV bedrijfsgegevens +Raadplegen BPV bedrijfsgegevens  +
Raadplegen deelnemergegevens +Raadplegen deelnemergegevens  +
Raadplegen formatieve peilstok +Raadplegen formatieve peilstok  +
Raadplegen onderwijscatalogus +Raadplegen onderwijscatalogus  +
Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht) +Raadplegen onderwijscatalogus  +
Raadplegen peilstokmeting +Raadplegen peilstokmeting  +
Raadplegen producten in portfolio +Raadplegen producten in portfolio  +
Raadplegen summatieve peilstok +Raadplegen summatieve peilstok  +
Rapportage afgelopen periode +Rapportage afgelopen periode  +
Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer +Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer  +
Rapportage roosteracceptatie +Rapportage roosteracceptatie  +
Rapportbouwer +Rapportbouwer  +
Reactie van deelnemer op rooster +Reactie van deelnemer op rooster  +
Registratie afwezigheidsmelding +Registratie afwezigheidsmelding  +
Registratie behoefte ‘nieuw’ onderwijsproduct +Registratie behoefte ‘nieuw’ onderwijsproduct  +
Registratie geoorloofdheid afwezigheid +Registratie geoorloofdheid afwezigheid  +
Registratie status leervraag en arrangement +Registratie status leervraag en arrangement  +
Registreren aan- en afwezigheid +Registreren aan- en afwezigheid  +
Registreren aanvraag examen +Registreren aanvraag examen  +
Registreren incidenten +Registreren incidenten  +