Encyclopedie
Begrippenlijst

Eigenschap:Leidt tot

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een eigenschap van type Pagina

Pagina's die de eigenschap "Leidt tot" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanmelding (Werkopdracht) +Intake (Use case)  +
Aanvragen EVC +Verbintenis maken  +
Aanvragen EVC-beoordeling +Aanvragen examenonderdeel  +
Aanvragen examendeelname +Uitvoeren examen (Werkopdracht)  +
Aanvragen examenonderdeel +Aanvragen examendeelname  +
Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen +Gesprek voeren  +
Afhandelen niet planbare arrangementen +Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen  +
Arrangement specificeren +Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +, Vindt BPV-product  +, Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht)  +
Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogus +Arrangement specificeren  +
B
BPV-matching +Maak of wijzig BPV-overeenkomst  +, Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +
BPV-matching (Werkopdracht) +BPV-matching  +
Beheren BPV-plaats +Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +, Raadplegen BPV bedrijfsgegevens  +
Beoordelen en registreren competenties en kennis +Signaal aan trajectbegeleiding  +, Beschikbaar stellen beoordeeld product aan  +
Bepalen diplomarecht (Use case) +Diplomeren (Werkopdracht)  +, Raadplegen peilstokmeting  +
Bepalen diplomarecht (Werkopdracht) +Bepalen diplomarecht (Use case)  +
Beschikbaar stellen beoordeeld product aan +Opnemen bevroren producten  +
Beschikbaar stellen loopbaangegevens +Peilstok  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 1 +Opnemen bevroren producten  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 2 +Beoordelen en registreren competenties en kennis  +
Beschikbaar stellen product uit portfolio 3 +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Beschikbaar stellen resultaten +Beoordelen en registreren competenties en kennis  +
Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht) +Bestellen en betalen leermateriaal  +
C
Construeren en vaststellen +Uitvoeren examen (Werkopdracht)  +
Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultaten +Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding  +
D
Deelnemer accepteert rooster +Individueel roosterprobleem oplossen (Werkopdracht)  +
Deelnemer accepteert rooster (Werkopdracht) +Deelnemer accepteert rooster  +
Definieren onderwijsproduct +Vaststellen leermiddelen  +
Definieren referentiearrangement +Vaststellen leermiddelen  +
Diplomeren (Werkopdracht) +Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding  +
Doorstroomdossier beschikbaar stellen +Beschikbaar stellen doorstroomdossier  +
Doorstroomdossier ontvangen +Ontvangen doorstroomdossier  +
E
Effectueren rooster +BPV-matching (Werkopdracht)  +, Deelnemer accepteert rooster (Werkopdracht)  +, Monitoren deelnemersacceptatie  +,
Effectueren rooster (Werkopdracht) +Effectueren rooster  +
Exporteren portfolio (Werkopdracht) +Exporteren portfolio  +
F
Formaliseren leervraag +Formuleren leervraag (Use case)  +
Formatieve peilstok 1 +Peilstok hanteren formatieve resultaten  +
Formatieve peilstok 2 +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Formuleren leervraag (Use case) +Monitoren en adviseren  +, Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogus  +, Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +,
Formuleren leervraag (Werkopdracht) +Formuleren leervraag (Use case)  +
G
Gebruiken leermateriaal +Beschikbaar stellen resultaten  +
Gesprek voeren +Opnemen producten  +, Aanvragen examenonderdeel  +, Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht)  +
I
Individueel aanvullen rooster +Starten individueel aanvullen rooster  +
Individueel roosterprobleem oplossen +Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementen  +
Individueel roosterprobleem oplossen (Werkopdracht) +Individueel roosterprobleem oplossen  +
Intake (Use case) +Verbintenis (Werkopdracht)  +, Onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +, Melden status doorstroom  +,
Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten +Formatieve peilstok 1  +, Summatieve peilstok (werkopdracht)  +
K
Kaders stellen +Kaders voor examinering  +
Kaders voor examinering +Construeren en vaststellen  +, Aanvragen examendeelname  +
Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding +Uitschrijven (Werkopdracht)  +, Werkopdracht maak kwalificerend document  +, Werkopdracht nieuw onderwijsproduct  +,
M
Maak of wijzig BPV-overeenkomst +Maken en wijzigen BPV-overeenkomst  +
Maken en wijzigen BPV-overeenkomst +Uitwisselen BPV (Werkopdracht)  +
Maken rooster +Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)  +, Effectueren rooster (Werkopdracht)  +
Melden afwezigheid door deelnemer +Signaleren aan/afwezigheid o.b.v. melding deelnemer  +
Melden status doorstroom +Melden status  +
Monitoren acceptatie deelnemersrooster +Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzing  +
Monitoren deelnemersacceptatie +Monitoren acceptatie deelnemersrooster  +
Monitoren en adviseren +Opstellen plan  +
Monitoren en adviseren 2 +Formuleren leervraag (Use case)  +
Monitoren voortgang +Formatieve peilstok 1  +, Formatieve peilstok 2  +, Plannen adviesgesprek  +
Mutatieformulier +Uitwisselen deelname  +
N
Nieuw onderwijsproduct +Wijzigen verbintenis  +
O
Onderwijscatalogus (Werkopdracht) +Raadplegen onderwijscatalogus  +
Onderwijsintake (Use case) +Aanvragen EVC-beoordeling  +, Aanvragen EVC  +
Oplossen calamiteit +Opnieuw roosteren vanwege calamiteit  +, Wijzigen middel  +
Opnemen POP en PAP in portfolio (Werkopdracht) +Opnemen POP en PAP in portfolio  +
Opnemen producten +Verzamelen en delen producten  +
Opnieuw roosteren vanwege calamiteit +Maken rooster  +
Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzing +Maken rooster  +
Opstellen plan +Opnemen POP en PAP in portfolio (Werkopdracht)  +, Formuleren leervraag (Werkopdracht)  +, Monitoren en adviseren 2  +
Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht) +Opstellen plan  +
Overdracht deelnemergegevens +Uitwisseling BRON  +
P
Peilstok +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Plannen adviesgesprek +Adviesgesprek  +
R
Raadplegen BPV bedrijfsgegevens +Beheren BPV-bedrijfsgegevens  +
Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht) +Raadplegen onderwijscatalogus  +
Raadplegen peilstokmeting +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Registreren incidenten +Signaal aan trajectbegeleiding  +
Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag +Signaal aan trajectbegeleiding  +
Registreren van summatieve resultaten +Summatieve resultaten beschikbaar stellen voor peilstokmeting  +, Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultaten  +
S
Signaal aan trajectbegeleiding +Monitoren voortgang  +
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v vastleggen +Signaleren en rapporteren aan- afwezigheid  +
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v. melding deelnemer +Signaleren en rapporteren aan- afwezigheid  +
Starten portfolio +Verzamelen en importeren instroomgegevens  +
Strategische planning +Wijzigen middelen (Werkopdracht)  +
Summatief resultaat in examendossier +Registreren van summatieve resultaten  +
Summatieve peilstok (werkopdracht) +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
Summatieve resultaten beschikbaar stellen voor peilstokmeting +Beschikbaar stellen peilstokmeting  +
T
Tactische planning +Wijzigen middelen (Werkopdracht)  +
Tussentijds beëindigen verbintenis +Bepalen diplomarecht (Werkopdracht)  +, Tussentijds beëindigen verbintenis (Werkopdracht)  +, Controleren verbintenissen  +
Tussentijds beëindigen verbintenis (Werkopdracht) +Uitschrijven (Use case)  +
U
Uitschrijven (Use case) +Exporteren portfolio (Werkopdracht)  +, Maak of wijzig BPV-overeenkomst  +, Mutatieformulier  +,
Uitschrijven (Werkopdracht) +Uitschrijven (Use case)  +
Uitvoeren examen +Beschikbaar stellen product uit portfolio 3  +, Summatief resultaat in examendossier  +
Uitvoeren examen (Werkopdracht) +Uitvoeren examen  +
Uitvoeringsprobleem (Werkopdracht) +Oplossen uitvoeringsprobleem  +
Uitwisselen BPV (Werkopdracht) +Uitwisselen BPV  +
Uitwisselen resultaten (Werkopdracht) +Uitwisselen resultaten  +
V
Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid +Signaleren aan/afwezigheid o.b.v vastleggen  +
Vaststellen leermiddelen +Vaststellen leermiddelen(lijst)  +