Encyclopedie
Begrippenlijst

Domeinen en basisdiensten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Organisatiedomeinen zijn eigenaar van een service

Een belangrijk uitgangspunt van serviceoriëntatie is dat de verantwoordelijkheid voor services bij de organisatie ligt en niet bij de ICT-afdeling; een afdeling of divisie levert een organisatiedienst en maakt daarbij gebruik van de bijbehorende softwaredienst. We noemen dit het verantwoordelijke organisatiedomein (zie onderstaande figuur). In onderstaande figuur leveren de afnemers een organisatiedienst en maken daarbij gebruik van softwarediensten

11 - Domeinen en basisdiensten.png

In het geval van de diensten van de kernregistratie is bijvoorbeeld de deelnemeradministratieOrganisatorische entiteit binnen de instelling waarbinnen het geheel van administratieve activiteiten rond de registratie van deelnemers is belegd. het verantwoordelijke organisatiedomein, terwijl een examenbureauOrganisatorische entiteit binnen de instelling die zich bezig houdt met het verwerken van summatieve resultaten en het aanmaken van kwalificerende documenten. Binnen een instelling kunnen andere benamingen worden gegeven aan de organisatie examenbureau. dat is voor de diensten die op de diplomering betrekking hebben.

Serviceoriëntatie voornamelijk toepassen tussen domeinen

Serviceoriëntatie is belangrijk voor de communicatie tussen verschillende applicaties en dan met name uit verschillende organisatiedomeinen. Veel aspecten van service oriëntatie worden ook gebruikt binnen één applicatie, maar daar ligt niet de grootste toegevoegde waarde. Veel communicatie binnen één applicatie is effectiever te realiseren zonder alle servicetechnieken toe te passen.

Het is wel slim om een nieuw systeem volledig servicegeoriënteerd te ontwerpen als het waarschijnlijk is dat haar functies als diensten beschikbaar gesteld gaan worden aan andere systemen. Dat wil zeggen, de functionaliteiten van het systeem worden zo ontwikkeld, dat ze gemakkelijk als service naar buiten te ontsluiten zijn.

Basisdiensten

Een soort service die direct gerelateerd is aan domeinen, is de basisservice. Basisservices zijn diensten die een basis organisatiedienst leveren, zoals de eerder genoemde service ‘beoordeling registeren’. Het zijn de meest elementaire services; vanuit het perspectief van de organisatie is het niet logisch om deze op te splitsen in meerdere diensten.

Basisservices voeren berekeningen uit, bewerken gegevens, leggen gegevens vast of vragen ze op. Berekeningen en gegevensbewerkingen kunnen services zelf uitvoeren of ze kunnen er een bestaand systeem (standaardpakket of een legacy systeem) voor gebruiken. Een legacy systeem dat ontworpen is zonder het principe van serviceoriëntatie kan dus vaak, met bepaalde beperkingen, hergebruikt worden om services te leveren. Al deze systemen noemen we backends.

Als services gegevens vastleggen die bewaard moeten blijven, dan doen ze dat altijd in een backend; bijvoorbeeld de gegevens van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Het backend kan in dit geval een bestaand systeem zijn, maar is in veel gevallen gewoon een database.

Basisservices ontsluiten backends

Basisservices zijn de enige services die backends (databases of bestaande systemen) benaderen. Zij zijn er voor verantwoordelijk dat de gegevens in het backend benaderd kunnen worden zonder dat er inconsistenties in het backend ontstaan. Een basisservice benadert nooit meer dan één backend. Het voordeel daarvan is dat de verantwoordelijk voor het backend en de basisservices die het systeem ontsluiten eenduidig belegd kan worden. Zo kan bewaakt worden dat er geen inconsistenties ontstaan in de backend.