Encyclopedie
Begrippenlijst

De ondersteuning van het primaire proces: verschil tussen versies

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het primaire proces betreft de daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs. Bestand:Primairprocesondersteuning.gif ''Figuur 9. Primair proces ondersteuning'' De...')
 
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Tag
 +
|Toepassing=Algemene delen
 +
|Thema=Onderwijsvisie
 +
|Volgende pagina=Diplomering en uitschrijven
 +
}}
 +
 
Het primaire proces betreft de daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs.  
 
Het primaire proces betreft de daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs.  
  

Versie van 30 mei 2012 om 12:30

Het primaire proces betreft de daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs.

Primairprocesondersteuning.gif Figuur 9. Primair proces ondersteuning

De studieactiviteit wordt geregistreerd, geïnterpreteerd (bijvoorbeeld het beoordelen van competenties en kennis) en de studievoortgang wordt gemonitord. Op basis daarvan wordt de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gestuurd en begeleid, met als resultaat een eventuele nieuwe of gewijzigde leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden..

Afhankelijk van het type onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. dat is uitgevoerd en geëxamineerd, kunnen er ook aanvullende gegevens ontstaan. Zo levert een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. met als typering ‘summatieve toetsing’ een summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat op. Dat resultaat geeft inzicht in de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en is belangrijk voor de diplomering.

Maar ook andere gegevens zijn mogelijk, bijvoorbeeld formatieve resultaten of de beoordelingen van competenties en kennis, registreren van incidenten en signaleren van afwijkingen in de houding en het gedrag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Deze zijn van belang voor het in kaart brengen van de begeleidingsbehoefte (opleiden en vormen). Met dat doel worden deze gegevens geregistreerd en vervolgens worden deze geïnterpreteerd en gemonitord in de leertrajectbegeleiding van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Ook wordt de aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van deelnemers geregistreerd. Dit is belangrijk, vanwege de rol die studieactiviteit (aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig.) speelt in de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van deelnemers en eventueel aanpassen van het onderwijsaanbod.

Met de analyse van de aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. wordt vastgesteld of de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bij het onderwijs dat in zijn loopbaan is vastgelegd ook daadwerkelijk aanwezig is geweest. Daarnaast speelt de aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. een rol in de verantwoording. Het gaat dan om gegevens op een hoger aggregatieniveaueen samenstelling van onderwijsproducten.. In dat geval zijn geanalyseerde gegevens, waaruit kan worden afgeleid of een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft voldaan aan een aantal verplichtingen, voldoende. Deze moeten echter wel bruikbaar zijn in het kader van de leerplichtwet of de RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt.-meldingen. In geval van opdrachtgevers, anders dan de landelijke overheid, zoals gemeenten of bedrijven, kan registratie van aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig. van belang zijn.