Encyclopedie
Begrippenlijst

Competentie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken. Competenties zijn samengesteld van karakter verwijzen naar onderliggende vaardigheids- kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip