Encyclopedie
Begrippenlijst

Beschikbaar stellen loopbaangegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Versie door Wgeurtzen (Overleg | bijdragen) op 15 mei 2012 om 09:32

Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door verschillende belanghebbenden. Vanwege het privacygevoelige karakter is hiervoor een autorisatieproces gewenst, zoals: een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. mag zelf het overzicht niet aanvragen, maar moet dit via een manager doen die dan het overzicht aanvraagt met als geadresseerde de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd..

Het autorisatieproces is hier verder niet uitgewerkt aangezien dit afhankelijk is van de wensen van de betreffende organisatie. Deze use case moet wel zo worden uitgewerkt/geïmplementeerd dat een autorisatieproces hierbij mogelijk is.

Use case

Aanleiding

Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Actoren

Doel

Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).

Beschrijving acties

Verzoek komt binnen bij de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. via de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. of manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur.:

  • Identificatie vrager: Kennen we de vrager en is hij/zij degene voor wie zich uitgeeft?
  • Autorisatie: Mag de vrager dit verzoek indienen?

De vraag is gespecificeerd:

  • welke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het overzicht betreft
  • de gegevens van vrager (aan wie het overzicht verstuurd moet worden)
  • het type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht) waarmee de gegevens verstrekt moeten worden.

Uit het kernsysteem haalt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de volgende gegevens over de gevraagde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.:

  • deelnemergegevens (bijvoorbeeld NAW)
  • afgenomen onderwijsproducten met de daarbij behorende gegevens uit de aanwezigheidsanalyseAnalyse van de aan- en afwezigheidsgegevens van bepaalde deelnemers of groepen deelnemers zodat daarover kan worden gerapporeerd.
  • wanneer op het overzicht de behaalde en de nog te behalen summatieve resultaten, gekoppeld aan beoogde kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. moeten worden opgenomen, dan geeft de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. peilstok.

Indien er nog geen bestaand rapport beschikbaar is, dan wordt er een rapport gedefinieerd via de rapportdefinitiebeheer.

Indien, of zodra, er een rapport beschikbaar is, stelt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. het rapport samen tot een overzicht conform het type informatiedrager zoals in de aanvraag aangegeven (bericht/papier/overige media).

Het overzicht wordt beschikbaar gesteld aan begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd., deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur..

Resultaat

Een leerloopbaanoverzicht gestuurd aan de gewenste geadresseerde en het gewenste type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht).

Frequentie

Enkele keren per jaar per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
PeilstokBeschikbaar stellen loopbaangegevensBeschikbaar stellen peilstokmeting