Encyclopedie
Begrippenlijst

Beschikbaar stellen loopbaangegevens: verschil tussen versies

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Structuurelement |Type=Use case |Beschrijving=Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemer gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door vers...')
 
 
(5 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
|Beschrijving=Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemer gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door verschillende belanghebbenden. Vanwege het privacygevoelige karakter is hiervoor een autorisatieproces gewenst, zoals: een begeleider mag zelf het overzicht niet aanvragen, maar moet dit via een manager doen die dan het overzicht aanvraagt met als geadresseerde de begeleider.  
 
|Beschrijving=Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemer gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door verschillende belanghebbenden. Vanwege het privacygevoelige karakter is hiervoor een autorisatieproces gewenst, zoals: een begeleider mag zelf het overzicht niet aanvragen, maar moet dit via een manager doen die dan het overzicht aanvraagt met als geadresseerde de begeleider.  
  
Het autorisatieproces is hier verder niet uitgewerkt aangezien dit afhankelijk is van de wensen van de betreffende organisatie. Deze use case moet wel zo worden uitgewerkt/geïmplementeerd dat een autorisatieproces hierbij mogelijk is.  
+
Het autorisatieproces is hier verder niet uitgewerkt aangezien dit afhankelijk is van de wensen van de betreffende organisatie. Deze use case moet wel zo worden uitgewerkt/geïmplementeerd dat een autorisatieproces hierbij mogelijk is.
 
|Korte beschrijving=
 
|Korte beschrijving=
 +
|Concept=
 +
|Aanleiding=Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemer.
 +
|HeeftActor=Administratief medewerker,
 +
Begeleider,
 +
Deelnemer,
 +
Manager onderwijs
 
|Doel=Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemer, begeleider of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).
 
|Doel=Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemer, begeleider of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).
|Aanleiding=Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemer.
 
 
|Acties=Verzoek komt binnen bij de administratief medewerker via de deelnemer, begeleider of manager onderwijs:
 
|Acties=Verzoek komt binnen bij de administratief medewerker via de deelnemer, begeleider of manager onderwijs:
 
* Identificatie vrager: Kennen we de vrager en is hij/zij degene voor wie zich uitgeeft?  
 
* Identificatie vrager: Kennen we de vrager en is hij/zij degene voor wie zich uitgeeft?  
Regel 19: Regel 24:
 
* deelnemergegevens (bijvoorbeeld NAW)  
 
* deelnemergegevens (bijvoorbeeld NAW)  
 
* afgenomen onderwijsproducten met de daarbij behorende gegevens uit de aanwezigheidsanalyse  
 
* afgenomen onderwijsproducten met de daarbij behorende gegevens uit de aanwezigheidsanalyse  
* wanneer op het overzicht de behaalde en de nog te behalen summatieve resultaten, gekoppeld aan beoogde uitstroomkwalificatie moeten worden opgenomen, dan geeft de administratief medewerker de werkopdracht peilstok.  
+
* wanneer op het overzicht de behaalde en de nog te behalen summatieve resultaten, gekoppeld aan beoogde kwalificatie moeten worden opgenomen, dan geeft de administratief medewerker de werkopdracht peilstok.  
  
Indien er nog geen bestaand rapport beschikbaar is, dan wordt er een rapport gedefinieerd via derapportdefinitiebehee.
+
Indien er nog geen bestaand rapport beschikbaar is, dan wordt er een rapport gedefinieerd via de rapportdefinitiebeheer.
  
 
Indien, of zodra, er een rapport beschikbaar is, stelt de administratief medewerker het rapport samen tot een overzicht conform het type informatiedrager zoals in de aanvraag aangegeven (bericht/papier/overige media).
 
Indien, of zodra, er een rapport beschikbaar is, stelt de administratief medewerker het rapport samen tot een overzicht conform het type informatiedrager zoals in de aanvraag aangegeven (bericht/papier/overige media).
Regel 29: Regel 34:
 
|Frequentie=Enkele keren per jaar per deelnemer.
 
|Frequentie=Enkele keren per jaar per deelnemer.
 
|Tijd getriggerd=Nee
 
|Tijd getriggerd=Nee
 +
|Inleiding functionaliteiten=
 
|Strategie=
 
|Strategie=
 
|Cultuur=
 
|Cultuur=
|Personeel=
 
|Structuur=
 
 
|Functiesoort=
 
|Functiesoort=
 
|Gegevens=
 
|Gegevens=
|Wanneer gebruikt=
 
 
|Beschrijving interactieve functionaliteit=
 
|Beschrijving interactieve functionaliteit=
 
|Beschrijving niet-interactieve functionaliteit=
 
|Beschrijving niet-interactieve functionaliteit=
|Toepasbaarheid=
 
 
|Groepeert=
 
|Groepeert=
 
|Leidt tot=Peilstok
 
|Leidt tot=Peilstok
 
|Ondersteunt=
 
|Ondersteunt=
 
|Bestaat uit=
 
|Bestaat uit=
|HeeftActor=* Administratief medewerker
 
* Begeleider
 
* Deelnemer
 
* Manager onderwijs.
 
 
|Specialiseert=
 
|Specialiseert=
 
|Realiseert=
 
|Realiseert=
 +
|Foto=
 +
|Usecasediagram=
 +
|Animatie=
 +
|Inleiding relevante informatie=
 +
|Relevante informatie=
 +
|Personeel=
 +
|Structuur=
 +
|Wanneer gebruikt=
 +
|Toepasbaarheid=
 +
}}
 +
{{Tag
 +
|Toepassing=Functioneel ontwerpen
 +
|Thema=Kernregistratie deelnemergegevens
 +
|Volgende pagina=Uitschrijven (Use case)
 
}}
 
}}

Huidige versie van 30 dec 2016 om 13:51

Dit is een use case


Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door verschillende belanghebbenden. Vanwege het privacygevoelige karakter is hiervoor een autorisatieproces gewenst, zoals: een begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. mag zelf het overzicht niet aanvragen, maar moet dit via een manager doen die dan het overzicht aanvraagt met als geadresseerde de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd..

Het autorisatieproces is hier verder niet uitgewerkt aangezien dit afhankelijk is van de wensen van de betreffende organisatie. Deze use case moet wel zo worden uitgewerkt/geïmplementeerd dat een autorisatieproces hierbij mogelijk is.

Use case

Aanleiding

Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Actoren

Doel

Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).

Beschrijving acties

Verzoek komt binnen bij de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. via de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. of manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur.:

  • Identificatie vrager: Kennen we de vrager en is hij/zij degene voor wie zich uitgeeft?
  • Autorisatie: Mag de vrager dit verzoek indienen?

De vraag is gespecificeerd:

  • welke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. het overzicht betreft
  • de gegevens van vrager (aan wie het overzicht verstuurd moet worden)
  • het type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht) waarmee de gegevens verstrekt moeten worden.

Uit het kernsysteem haalt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de volgende gegevens over de gevraagde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.:

  • deelnemergegevens (bijvoorbeeld NAW)
  • afgenomen onderwijsproducten met de daarbij behorende gegevens uit de aanwezigheidsanalyseAnalyse van de aan- en afwezigheidsgegevens van bepaalde deelnemers of groepen deelnemers zodat daarover kan worden gerapporeerd.
  • wanneer op het overzicht de behaalde en de nog te behalen summatieve resultaten, gekoppeld aan beoogde kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. moeten worden opgenomen, dan geeft de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. peilstok.

Indien er nog geen bestaand rapport beschikbaar is, dan wordt er een rapport gedefinieerd via de rapportdefinitiebeheer.

Indien, of zodra, er een rapport beschikbaar is, stelt de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. het rapport samen tot een overzicht conform het type informatiedrager zoals in de aanvraag aangegeven (bericht/papier/overige media).

Het overzicht wordt beschikbaar gesteld aan begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd., deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur..

Resultaat

Een leerloopbaanoverzicht gestuurd aan de gewenste geadresseerde en het gewenste type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht).

Frequentie

Enkele keren per jaar per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
PeilstokBeschikbaar stellen loopbaangegevensBeschikbaar stellen peilstokmeting