Encyclopedie
Begrippenlijst

Bekostiging

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Vergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten.

Deze kent de volgende varianten:

  • Reguliere inputbekostiging, bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. op grond van verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. voor opleidingen waarvoor bij de ministeries van OCW/LNV inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen. bekostigingslicentie is verkregen
  • Reguliere outputbekostiging, bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. op grond van behaald diplomaKwalificerend document. voor opleidingen waarvoor bij de ministeries van OCW/LNV bekostigingslicentie is verkregen
  • Contractbekostiging, in overeenkomst vastgelegde bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. voor overeengekomen activiteiten ten behoeve van derden

Pagina's gerelateerd aan dit begrip