Encyclopedie
Begrippenlijst

Aanmelden (Use case): verschil tussen versies

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Update 2016)
Regel 1: Regel 1:
 +
{{Tag
 +
|Toepassing=Algemene delen
 +
|Thema=Kernregistratie deelnemergegevens
 +
|Volgende pagina=Intake (Use case)
 +
}}
 +
 
{{Structuurelement
 
{{Structuurelement
 
|Type=Use case
 
|Type=Use case

Versie van 27 dec 2016 om 23:20

Dit is een use case


In deze stap wordt de aanmelding van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geregistreerd. Deze aanmelding dient plaats te vinden voor 1 april, voor de deelnemers die overstappen van vo naar mbo. Deelnemers kunnen aan tijdige aanmelding een plaatsingsrecht ontlenen.

Use case

Aanleiding

De potentiële deelnemerMogelijk (nieuwe) deelnemer van de instelling in de fase intake nog voor het afsluiten van een verbintenis voor het afnemen van onderwijsproducten. / opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding.

Doel

Registreren van de eerste aanmelding, zodanig dat bepaald kan worden of er een intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. kan plaatsvinden. Wanneer de aanmelding voor 1 april heeft plaatsgevonden, kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. hier een plaatsingsrecht aan ontlenen.

Beschrijving acties

 • Deelnemer meldt zich aan
De aanmelding wordt gedaan door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., bij de instelling. Er is vrij veel diversiteit in de inrichting van dit proces, en welke informatie wordt gevraagd in de aanmelding. Bij de lagere niveaus wordt de drempel om aan te melden bewust laag gehouden, door weinig gegevens te vragen. Over het algemeen wordt de volgende informatie gevraagd bij de aanmelding.
 • Persoonlijke informatie
 • Informatie van de ouder / verzorger / voogd
 • Opleidingskeuze
 • Vooropleiding
In aanvulling daarop kan een school gebruik maken van de voorziening van digitaal aanmeldenHet op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële deelnemer voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling. van DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW.. De student die zich wil aanmeldenHet op enigerlei wijze kenbaar maken van de belangstelling van een potentiële deelnemer voor het afnemen van onderwijsproducten bij de instelling. kan dan zijn gegevens die bekend zijn bij DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW. meeleveren met de aanmelding. De student moet dan inloggen met zijn DigID. De school krijgt dan de volgende gegevens aangeleverd.
 • Persoonsgegevens
 • Nationaliteit
 • Verblijfsstatus
 • Gevolgde opleidingen
 • Behaalde resultaten
 • Nalevering van mutaties op gevolgde opleidingen en resultaten
 • Registreren aanmelding
Na ontvangst van de aanmelding controleert de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. of de persoon al bekend is, de gegevens up-to-date zijn, dan wel een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. afneemt binnen de instelling. Is dat niet het geval dan registreert de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. de ontvangen gegevens in het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens.. Indien bekend, wordt ook het gewenste onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. vastgelegd.
 • Versturen bevestiging van ontvangst Aanmelding
Met behulp van de geregistreerde gegevens wordt vanuit het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens. een bevestiging van ontvangst van de aanmelding verstuurd naar de potentiële deelnemerMogelijk (nieuwe) deelnemer van de instelling in de fase intake nog voor het afsluiten van een verbintenis voor het afnemen van onderwijsproducten..
 • Ontvangen doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan.
Als de aanmelding al bij de latende school bekend is, en de latende school heeft al een doorstoomdossier beschikbaar, dan kan al bij de aanmelding het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. worden opgevraagd middels de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. ‘Doorstroomdossier ontvangen'

Resultaat

De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is aangemeld en de ontvangende school kan de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. in gang zetten.

Frequentie

Eenmaal per potentiële deelnemerMogelijk (nieuwe) deelnemer van de instelling in de fase intake nog voor het afsluiten van een verbintenis voor het afnemen van onderwijsproducten.