Encyclopedie
Begrippenlijst

Wijzigen identiteitsgegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Binnen deze stap worden eventuele wijzigingen in de identiteitsgegevens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. doorgevoerd. Eventuele mutaties worden uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen..

Use case

Aanleiding

Verzoek tot wijziging van identiteitsgegevens

Actoren

Doel

Het kunnen muteren en daarmee actueel en correct houden van relevante gegevens rond deelnemers in het kernsysteem.

Beschrijving acties

Hieronder worden de belangrijkste scenario’s genoemd die leiden tot mutatie in de identiteitsgegevens van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

 • wijziging NAW-gegevensNaam Adres en Woonplaats, geslacht, geboortedatum
Bij controle blijkt dat gegevens foutief zijn ingevoerd;
De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verhuist of krijgt een ander telefoonnummer of e-mailadres.
 • wijziging m.b.t. burgerservicenummerHet burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer dat als nummer gelijk is aan het sofinummer. Het heeft echter een ander wettelijk kader waardoor een breder gebruik mogelijk is. In de context van het onderwijs is dit de opvolger van het onderwijsnummer. (BSN)
Voorlopige (door DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW. verstrekte) onderwijsnummers worden vervangen door een burgerservicenummerHet burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer dat als nummer gelijk is aan het sofinummer. Het heeft echter een ander wettelijk kader waardoor een breder gebruik mogelijk is. In de context van het onderwijs is dit de opvolger van het onderwijsnummer..
 • wijziging m.b.t. ouder/verzorger
Wijziging in de NAW-gegevensNaam Adres en Woonplaats van de ouders/verzorgers worden vastgelegd.
 • wijziging m.b.t. etniciteit
Aanvullende informatie omtrent de etniciteit van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of de verblijfsvergunning wordt vastgelegd.
 • wijziging m.b.t. kenmerken (indicatie extra ondersteuning)
Veranderingen m.b.t. bovengenoemde kenmerken worden vastgelegd. De procedure rond de regeling voor leerling gebonden financiering dient in het kernsysteem gevolgd te kunnen worden, m.a.w. de gedane handelingen worden vastgelegd.
 • wijziging m.b.t. financier
Wijzigingen (bijvoorbeeld een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. verandert van werkgeverBedrijf/instelling waarmee een deelnemer/werknemer een arbeidsovereenkomst heeft. In het kader van BBL opleidingstrajecten wordt een BPV-overeenkomst afgesloten tussen instelling, deelnemer en werkgever. en de werkgeverBedrijf/instelling waarmee een deelnemer/werknemer een arbeidsovereenkomst heeft. In het kader van BBL opleidingstrajecten wordt een BPV-overeenkomst afgesloten tussen instelling, deelnemer en werkgever. betaalt de opleiding) worden vastgelegd en gemeld aan de afdeling financiën.
 • wijziging m.b.t. alumniOud-deelnemers die onderwijsproducten van de instelling hebben afgenomen en thans als deelnemer zijn uitgeschreven bij de instelling.
NAW gegevens, vervolgopleidingen en werkgegevens worden geregistreerd.
 • overlijden van deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of alumniOud-deelnemers die onderwijsproducten van de instelling hebben afgenomen en thans als deelnemer zijn uitgeschreven bij de instelling..
De instelling ontvangt op enigerlei wijze een bericht van het overlijden van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of alumniOud-deelnemers die onderwijsproducten van de instelling hebben afgenomen en thans als deelnemer zijn uitgeschreven bij de instelling..

Acties:

 • De administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. ontvangt de betreffende wijziging en gaat na of deze wijziging geautoriseerd is (bijvoorbeeld aan de hand van een ondertekend mutatieformulier of een door de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. ondertekende brief). Eventueel kan een mutatieformulier via de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. mutatieformulier worden gemaakt. De administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. informeert de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. over de gewijzigde gegevens via de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. maak brief.
 • Wanneer de wijzigingen betrekking hebben op gegevens die voor de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. van belang zijn, kan het noodzakelijk worden om de verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. te wijzigen. De administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. start dan de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. wijzigen verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd..
 • Als er wijzigingen zijn in NAW, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummerHet burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer dat als nummer gelijk is aan het sofinummer. Het heeft echter een ander wettelijk kader waardoor een breder gebruik mogelijk is. In de context van het onderwijs is dit de opvolger van het onderwijsnummer., bekostigingsrelevantie of andere gegevens die in BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen. staan dan worden deze mutaties uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen..
 • Als de wijziging het overlijden van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of alumnus betreft, dan wordt dit bericht geverifieerd. De administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. verwerkt de wijziging en start de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie.. Verder informeert de administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. het management van de instelling zodat zij deelnemers en betrokken medewerkers kunnen informeren. Dit valt echter buiten de beschrijving van deze use case.

Resultaat

 • De gegevens van deelnemers, ouders/verzorgers, werkgevers, financiers zijn juist en actueel in het kernsysteem geregistreerd.
 • Verstuurd signaal naar werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. wijzigen verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. wanneer de bestaande verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. als gevolg van een wijziging moet worden aangepast.

Frequentie

Op 1000 deelnemers 120 mutaties per dag

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
MutatieformulierWijzigen identiteitsgegevensUitwisselen deelname
Uitschrijven (Werkopdracht)Wijzigen identiteitsgegevensUitschrijven (Use case)
Wijzigen verbintenis 1Wijzigen identiteitsgegevensWijzigen verbintenis