Encyclopedie
Begrippenlijst

Visie op ICT-veranderingen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Traditioneel brengt de implementatie van ICT-voorzieningen behoorlijke veranderingen in een organisatie te weeg. De implementatie van een nieuw ICT-systeem lijkt de belangrijkste drijfveer (of belemmering) voor verandering te zijn. Bestaande systemen zijn ook vaak belemmerend geweest voor veranderingen omdat deze onvoldoende geïntegreerd konden worden met nieuwere systemen.

In onze visie is het met de mogelijkheden van dit moment haalbaar om ICT-veranderingen in kleinere stappen en dus meer geleidelijk door te voeren. De ICT zal dan eerder meebewegen met de ambitie en het verandervermogen van de organisatie dan andersom. Bij zo’n voortdurend meebewegende ICT-omgeving past in onze ogen ook geen noodzaak om rigoureus verouderde systemen te vervangen of om te streven naar een homogene omgeving met producten van één bepaalde leverancier of één bepaalde suite van producten. Je zult immers nooit grote delen in één keer vervangen, maar steeds het nieuwe met het oude integreren. Daarbij moet ook de vrijheid zijn om telkens weer te bepalen welke technologie en functionaliteit, van welke leverancier, het beste past. Dit wordt ook wel een ‘best-of-breed’-strategie genoemd.

Voor Triple A is heterogeniteit een zeer belangrijk uitgangspunt: bestaande en nieuwe systemen, en systemen van verschillende leveranciers, moeten zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenwerken. De technologie van dit moment biedt daarvoor vele mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van open standaarden. Als leidend concept om een dergelijke open, heterogene architectuur tot stand te brengen wordt het concept van een servicegeoriënteerde architectuur geadopteerd.

In een servicegeoriënteerde architectuur staat het begrip service uiteraard centraal. Een service is een zelfstandig stuk functionaliteit dat een bepaalde dienst aan gebruikers levert. Deze diensten hebben bij voorkeur een sterke relatie met de bedrijfsprocessen en de diensten die de instelling levert: een bepaalde dienst aan

een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of stap in een bedrijfsproces correspondeert met een dienst die door het systeem geleverd wordt. Systemen leveren dus diensten die relatief zelfstandig ten opzichte van elkaar kunnen functioneren.

In een servicegeoriënteerde architectuur kunnen deze diensten van elkaar gebruik maken, en kunnen ze in verschillende combinaties aan gebruikers ter beschikking worden gesteld. Door de toenemende standaardisering in de technologie voor services is het technisch goed mogelijk om services van verschillende leveranciers

en ontwikkeld in verschillende ontwikkelomgevingen, toch met elkaar te integreren. Er is een tweetal voorzieningen dat hierbij met name van toegevoegde waarde kan zijn: een servicebus die ervoor zorgt dat services van verschillende leveranciers of systemen elkaar kunnen gebruiken, en een portaal waarin de functionaliteit als één geheel aan de gebruikers kan worden gepresenteerd.

In zo’n omgeving wordt een geleidelijke doorontwikkeling van de ICT-ondersteuning mogelijk. Elke vernieuwing van functionaliteit leidt tot nieuwe services die aan de bestaande verzameling wordt toegevoegd.