Encyclopedie
Begrippenlijst

Vastleggen onderwijsgerelateerde houding en gedrag

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Eenduidige registratie van waarnemingen omtrent de onderwijsgerelateerde houding en gedrag.

Beschrijving

Functie waarin waarnemingen omtrent de onderwijsgerelateerde houding en gedrag kunnen worden geregistreerd, gekoppeld aan het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. die het betreft. Het volgende kan worden geregistreerd.

  • Registrant
  • Deelnemer(s) waarop het incident betrekking heeft
  • Type waarneming (gestandaardiseerde typering van waarnemingen, door de instelling te definiëren)
  • Periode waarop de waarneming betrekking heeft
  • Onderwijsproduct / activiteit waarop de waarneming betrekking heeft
  • Toelichting / Omschrijving van de houding of het gedrag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
  • Omschrijving vervolgactie(s)

Eventuele vervolgacties m.b.t. de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden apart vastgelegd in de functie Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt..

Met behulp van deze functie kunnen waarnemingen omtrent de onderwijsgerelateerde houding en gedrag worden geregistreerd in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..