Encyclopedie
Begrippenlijst

Vastleggen leervraag en wensen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het vastleggen van de in overleg met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geselecteerde passende onderwijsproducten en wensen, waarmee gearrangeerd gaat worden.

Beschrijving

De eerder ingevoerde onderwijsproducten en ingevoerde wensen worden getoond. Onderwijsproducten kunnen verwijderd of toegevoegd worden (het laatste met behulp van de functie ‘Raadplegen onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.’). Daarnaast kunnen wensen ingevoegd of verwijderd worden. Tenslotte wordt voortdurend (of op verzoek van de gebruiker) controles uitgevoerd (met behulp van de functie ‘Controleren leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.’.)