Encyclopedie
Begrippenlijst

Vastleggen arrangement

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het klaarmaken van de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. voor het roosterproces (use case Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.).

Beschrijving

De functie toont de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. en het arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. van 1 deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. De arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. kan:

  • optionele onderwijsproducten (de)selecteren
  • agendaplanning: onderwijsproducten in een volgorde zetten (met ‘slepen’) en in periodes plaatsen
  • aanvullende voorwaarden opnemen (zie use case)

De arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. moet verschillende alternatieve arrangementen voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kunnen maken. Deze voor en nadelen van deze alternatieven kan hij tegen elkaar afwegen met ondersteuning van de functie ‘Controleren arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan.’. De resultaten van deze functie moeten continu zichtbaar zijn voor de verschillende alternatieven, voor de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt.. De arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. kan een definitief arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. uit de alternatieven kiezen.