Encyclopedie
Begrippenlijst

Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het vastleggen van de gegevens van een leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen., inclusief de gegevens over de accreditatie e.d. die van belang zijn voor de externe verantwoording.

Beschrijving

Met behulp van deze functie kan een leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. worden geregistreerd. Dit vindt plaats in de volgende stappen.

Controleren of het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. al geregistreerd is 
Op basis van een aantal identificerende kenmerken wordt gecontroleerd of het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. al bekend is.
Registreren van het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen.
  • NAW gegevens
  • Gegevens detacheringsbedrijf (zoals een uitzendbureau)
  • Indicatie van het aantal beschikbare BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaatsen
  • Contactpersonen
  • Tekeningsbevoegd contactpersoon
  • Contactpersonen binnen het ROC/eigenaarschap
  • Moederbedrijf/dochterbedrijf relaties met andere geregistreerde bedrijven
Registreren accreditaties 
Er kunnen per leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. meerdere accreditaties wordt vastgelegd. Per accreditatie wordt aangegeven op welk kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. de accreditatie betrekking heeft.