Encyclopedie
Begrippenlijst

Use case model onderwijslogistiek roosteren en beheren middelen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit figuur geeft de samenhang weer van de use cases voor de kernsystemen onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren), roosteren en beheren middelen en de direct hier aan grenzende use cases van andere kernsystemen.Usecase-Onderwijslogistiek-Roosteren-Beheren-middelen.png