Encyclopedie
Begrippenlijst

Uitwisselen resultaten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Zowel voor bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten. als ook voor de vulling van het Diplomaregister worden er ook in het MBO resultaten geleverd aan BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen.. Dit betreft naast diplomaKwalificerend document.'s en certificaten ook de resultaten van de generieke examens en van de keuzedelen.

Use case

Aanleiding

 • Uitstroom met diplomaKwalificerend document.
Vanuit de use case Kwalificeren vanuit opleiding of deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gediplomeerd (Werkopdracht Uitwisselen resultaten met diplomaKwalificerend document.)
 • Uitstroom zonder diplomaKwalificerend document.
Vanuit de use case Bepalen diplomarecht is vastgesteld dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uitstroomt zonder diplomaKwalificerend document. (Werkopdracht Uitwisselen resultaten zonder diplomaKwalificerend document.)

Actoren

Doel

Bij uitstroom van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uitwisselen van alle resultaten aan BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen., waardoor ook het diplomaregister wordt geactualiseerd.

Beschrijving acties

 • Uitwisseling van resultaten met diplomaKwalificerend document.
In het geval dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uitstroomt met diplomaKwalificerend document., dan wordt het volgende uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen.:
 • De behaalde kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt.(s)
 • De examenresultaten van de generieke examens (NE, Rek, EN)
 • De examenresultaten van de keuzedelen in de vorm van behaald/niet behaald
 • De behaalde onderdelen van de kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. of keuzedelen waaraan bij of krachtens een AMvB een certificaatAan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma. is verbonden
 • Uitwisseling van resultaten zonder diplomaKwalificerend document.
In het geval dat een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. uitstroomt zonder diplomaKwalificerend document., dan wordt het volgende uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen.:
 • De examenresultaten van de generieke examens (NE, Rek, EN)
 • De examenresultaten van de keuzedelen in de vorm van behaald/niet behaald
 • De behaalde onderdelen van de kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. of keuzedelen waaraan bij of krachtens een AMvB een certificaatAan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma. is verbonden

Resultaat

Resultaten (kwalificaties, examenresultaten (behaald/niet behaald) van keuzedelen en behaalde onderdelen van de kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. of keuzedelen waaraan bij of krachtens een AMvB een certificaatAan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma. is verbonden) zijn uitgewisseld met BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen..

Frequentie

Eenmaal per inschrijving / uitschrijving

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Uitwisselen resultaten (Werkopdracht)Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleidingUitwisselen resultaten