Encyclopedie
Begrippenlijst

Uitschrijven (Proces)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het beeindigen van alle verbintenissen tussen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en onderwijsinstelling. Hierbij wordt de instelling verlaten en is er geen kostenverplichting meer.

Uitgangspunten en keuzes

  • Uitschrijven vindt alleen plaats als alle verbintenissen zijn beëindigd en er geen nieuwe verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. tot stand komt.

Het proces van uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie.

Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan gedurende zijn loopbaan verschillende actieve verbintenissen hebben, zowel na elkaar als parallel, zonder tussentijds te worden uitgeschreven. Het uitschrijvenDe deelnemer verlaat de instelling en de verbintenis wordt beëindigd. Hiermee eindigt ook de bekostigingsrelatie. gebeurt pas als alle verbintenissen zijn beëindigd en er geen nieuwe meer zal worden aangegaan.

Wanneer een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zich uitschrijft, verlaat hij de instelling en wordt de bekostigingsrelatieVerhouding van de instelling met een financierende partij die bestaat op basis van de verbintenis van de instelling met een deelnemer ten behoeve van de bekostiging van geleverde of te leveren diensten aan de deelnemer. beëindigd. Eventueel vindt er een exitgesprek plaats. Als het een leerplichtige deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. betreft, wordt er een melding naar het RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt. gedaan. Het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. wordt in het kader van de digitale overdracht van deelnemergegevens uitgewisseld met de instelling waar de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zijn loopbaan gaat vervolgen.