Encyclopedie
Begrippenlijst

Triple A toets - Roadmap

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

“We hebben als MBO instelling Triple A omarmd. De implementatie van KRD is inmiddels achter de rug. Hoe gaan we nu verder? Aan de slag met studentbegeleiding? Of toch maar eerst een elektronische leeromgeving?”

Veel instellingen gebruiken het gedachtegoed van Triple A. Het blijkt echter nog lastig om te bepalen op welke moment je aandacht besteedt aan welk deel van de processen en systemen. De urgentie lijkt overal hoog, de samenhang is groot, maar de capaciteit en het budget beperkt. De Triple A roadmap helpt bij deze opgave.

In een serie van zes workshops worden instellingen op gestructureerde wijze geholpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Waar staan we op dit moment met onze instelling ten opzichte van Triple A met onze processen, systemen en architectuur?
  • Welke ambitie hebben we in het benutten van Triple A? Waar sluiten we aan bij het gedachtegoed en waar maken we onze eigen keuzen?
  • Welke inspanningen en projecten moeten we de komende jaren verrichten om resultaten te boeken met Triple A?
  • Hoe kan Triple A ons helpen om onze eigen doelstellingen en ambitie te realiseren?

Het resultaat is een meerjaren projectkalender met bijbehorende projectdefinities die niet alleen gedegen is, maar ook gedragen wordt door de belangrijkste belanghebbenden binnen de instelling.

De methodiek voor het opstellen van de Triple A roadmap is ontwikkeld door Twynstra Gudde in samenwerking met saMBO~ICT. Inmiddels is de methodiek succesvol toegepast bij ROC Mondriaan, ROC A12 en ID college.

Voor vragen over de Triple A roadmap en het plannen van een afspraak, kunt u contact opnemen met Maarten Kuiper (kui@tg.nl / 06 1377 1842) of Bas Kruiswijk (bkr@tg.nl / 06 5140 8737)

Voorbeelden van instrumenten en gereedschappen die onderdeel uitmaken van de methodiek (klik na openen op file en download om de bestanden op de computer op te slaan):