Encyclopedie
Begrippenlijst

Triple A toets - Maturity scan

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

M&I/Partners ontwikkelde de Triple A Maturity scan om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs en ondersteunende processen in onderlinge samenhang en met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht.

De Maturityscan volgt de opbouw van Triple A vanuit de ogen van een student. Het boekje Thijs is hiervoor als basis gebruikt. Op de eerste plaats levert alleen het invullen van de vragenlijst al veel inzicht op. Impliciete zaken worden expliciet gemaakt. Na het invullen van de vragenlijst is voor een aantal hoofdprocessen inzichtelijk gemaakt op welk maturityniveau ze zich bevinden. Daarbij worden de volgende niveaus onderscheiden:

  • Niveau 1: Kunst en vliegwerk
  • Niveau 2: Boel op orde
  • Niveau 3: Student centraal
  • Niveau 4: Onderwijs van overmorgen

De ingevulde vragenlijst levert ook het verhaal op over de manier waarop een student de processen ervaart. Er worden suggesties gedaan wat door de instelling kan worden verbeterd. Het is mogelijk de vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van de actuele situatie. Het instrument kan ook gebruikt worden in een workshop in het kader van een visietraject of verbetertraject. Dat kan op het niveau van een team, afdeling of onderwijsinstelling.

De scan is gemaakt in Excel. Klik op onderstaande afbeelding om naar de scan te gaan. Kies vervolgens 'file' en 'download' om de excelsheet te downloaden en aan de slag te gaan.Maturityscan screenshot.png