Encyclopedie
Begrippenlijst

Toeleveren opdrachtgevers

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Na het verstrijken van een afgeronde contractuele periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. rapporteert de instelling de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. zoals afgesproken in het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring).. Het gaat daarbij om gegevens uit de KRDKernregistratie deelnemers, aanvullende informatie over bijvoorbeeld absentie en gerealiseerde uren, en financieringspercentage.

De onderwijsinstelling biedt ‘contractonderwijs’ aan opdrachtgevers. Het onderwijs wordt middels een collectief contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). ingekocht door de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers.. Het onderwijs wordt gevolgd door deelnemers die afkomstig zijn van of aangewezen door de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers.. In het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). worden afspraken gemaakt over de informatieverstrekking van de onderwijsinstelling aan de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. over bijvoorbeeld de voortgang van het onderwijs.

Use case

Aanleiding

Het verstrijken van een afgeronde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. conform contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring)..

Actoren

Doel

Het informeren van dan wel verantwoording afleggen aan een opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. binnen de kaders van het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). dat met de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. is afgesloten.

Beschrijving acties

Het leveren van informatie, individueel of in aantallen, zoals vastgelegd in een contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). met een opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers..

 • Vaststellen welke gegevens volgens het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). aangeleverd moeten worden aan de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers..
 • Samenstellen gegevensset. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van en de benodigde autorisaties voor de samen te stellen gegevensset, wordt dit uitgevoerd door een medewerker van de deelnemersadministratie of door een informatiespecialist.
 • Verzamelen van de benodigde gegevens vanuit de kernregistratie deelnemergegevens (op individueel niveau.)
 • Het verzamelen van andere relevante gegevens, bijvoorbeeld presentie/absentie, gerealiseerde uren.
 • Samenvoegen verzamelde gegevens zodat ze gezamenlijk verder verwerkt kunnen worden.
 • Controleren gegevens op volledigheid en juistheid.
 • Als blijkt dat de gegevens niet volledig of juist zijn dan moeten de gegevens aangepast danwel aangevuld worden in de applicatie waaruit ze afkomstig zijn.
 • Eventueel bewerkingen op gegevens uitvoeren, zoals berekeningen en sorteringen.
 • Gegevens in gewenste rapport lay-out zetten.
 • Archiveren van de rapportage.
 • Versturen van de rapportage aan de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers..
 • Administreren dat de rapportage verstuurd is.

Bij het verzamelen en bewerken van gegevens en het layouten van het rapport moet op basis van eerder werk met gegevens en eerder gemaakte rapporten voortgebouwd kunnen worden.

Resultaat

Een naar de opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers. verstuurde rapportage.

Frequentie

Conform contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring).

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonenInteractief
Beheren rapportagegegevenssetsInteractief
Beheren rapportagesjablonenInteractief
Bewerken rapportagegegevensInteractief
KRD rapportagegegevenssetsjablonenInteractief
Maken KRD rapportagegegevenssetInteractief
Maken rapportageInteractief