Encyclopedie
Begrippenlijst

Toeleveren ad-hoc rapportage

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Soms krijgt het College van Bestuur een ad hoc verzoek van een externe partij (bijvoorbeeld inspectie (VK2), SBB) om informatie over deelnemersgegevens aan te leveren. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingewilligd om goodwill te kweken bij de vragende partij, de naamsbekendheid te vergroten of verantwoording af te leggen (anders dan in het kader van BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen., toelevering inburgering en toelevering opdrachtgevers). Deze gegevens worden verzameld en gecontroleerd en vervolgens in het gewenste format aangeleverd.


Een of meer van onderstaande doelen kunnen van toepassing zijn:

 • Het kweken van goodwill bij de betreffende externe organisatie.
 • Het vergroten van de naamsbekendheid zowel van de eigen organisatie als van de branche.
 • Het verantwoording afleggen (anders dan in het kader van BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen., Toelevering inburgering en Toelevering opdrachtgevers.)

Use case

Aanleiding

Een ad hoc verzoek van een externe partij aan CvBCollege van Bestuur. om informatie over deelnemergegevens.

Actoren

Doel

Een of meer van onderstaande doelen kunnen van toepassing zijn:

 • Het kweken van goodwill bij de betreffende externe organisatie.
 • Het vergroten van de naamsbekendheid zowel van de eigen organisatie als van de branche.
 • Het verantwoording afleggen (anders dan in het kader van BRONBasis Registratie Onderwijs Nummer. Dit is het basisregistratiesysteem bij de DUO waarin gegevens van de leerlingen/deelnemers/studenten in het onderwijs worden opgeslagen. Deze gegevens worden door de overheid en DUO gebruikt om de bekostiging (incl. subsidies) en studiefinanciering te bepalen., Toelevering inburgering en Toelevering opdrachtgevers.)

Beschrijving acties

 • Een externe partij stelt een informatievraag.
 • De informatievraag wordt beoordeeld op (a) wil om de gegevens beschikbaar te stellen, (b) op beschikbaarheid van de gegevens en (c) op moeilijkheidsgraad.
 • Samenstellen gegevensset. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van en de benodigde autorisaties voor de samen te stellen gegevensset, wordt dit uitgevoerd door een medewerker van de deelnemersadministratie of door een informatiespecialist.
 • Verzamelen van de benodigde gegevens vanuit de kernregistratie deelnemergegevens (op individueel niveau.)
 • Het verzamelen van andere relevante gegevens, bijvoorbeeld presentie/absentie, gerealiseerde uren.
 • Samenvoegen verzamelde gegevens zodat ze gezamenlijk verder verwerkt kunnen worden.
 • Controleren gegevens op volledigheid en juistheid.
 • Als blijkt dat de gegevens niet volledig of juist zijn dan moeten de gegevens aangepast danwel aangevuld worden in de applicatie waaruit ze afkomstig zijn.
 • Eventueel bewerkingen op gegevens uitvoeren, zoals berekeningen en sorteringen.
 • Het uitvoeren en toevoegen van eventuele analyses en afleidingen uit de verzamelde gegevens.
 • Gegevens en analyses in gewenste rapport lay-out zetten.
 • Archiveren van de rapportage.
 • Versturen van de rapportage aan de externe partij.
 • Administreren dat de rapportage verstuurd is.

Bij het verzamelen en bewerken van gegevens en het layouten van het rapport moet op basis van eerder werk met gegevens en eerder gemaakte rapporten voortgebouwd kunnen worden.

Resultaat

Een naar de externe partij verstuurde rapportage.

Frequentie

Enkele malen per maand.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonenInteractief
Beheren rapportagegegevenssetsInteractief
Beheren rapportagesjablonenInteractief
Bewerken rapportagegegevensInteractief
KRD rapportagegegevenssetsjablonenInteractief
Maken KRD rapportagegegevenssetInteractief
Maken rapportageInteractief