Encyclopedie
Begrippenlijst

Thijs

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A de mogelijke loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A. Dit is echter niet de enige denkbare route. De functionele ontwerpen van Triple A bieden ook de mogelijkheid voor het ondersteunen van andere keuzes, bijvoorbeeld in de mate van flexibiliteit. Wij hebben in dit boekje aangegeven waar de, voor dit verhaal relevante, keuzemogelijkheden voor onderwijsinstellingen liggen.

Download de PDF