Encyclopedie
Begrippenlijst

Systemen en software zijn voldoende schaalbaar

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


In een ICT omgeving waarin stapsgewijs vernieuwingen worden doorgevoerd, zullen gebruikspatronen ook gaandeweg veranderen. Sommige systemen zullen na verloop van tijd steeds breder worden toegepast en dus door een grotere groep gebruikers worden gebruikt, en van andere systemen zal het gebruik mogelijk gaandeweg afnemen. Het is in zo’n situatie belangrijk dat deze toe-of afname van het gebruik niet hoeft te leiden tot ingrijpende aanpassingen aan de inrichting van deze systemen.

Er zijn twee mogelijkheden om schaalbaarheid in het ontwerp van systemen mee te nemen:

  • Horizontale schaalbaarheid. Dit houdt in dat bepaalde systeemonderdelen worden gedupliceerd om zo meer capaciteit te creëren. Het gaat hierbij dan om het meerdere keren naast elkaar implementeren van bepaalde services, een web- of een applicatieserver
  • Verticale schaalbaarheid. Dit houdt in dat bepaalde lagen van een applicatie fysiek van elkaar kunnen worden gescheiden en op aparte hardware kunnen functioneren. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de presentatie-, logica- of datalaag van een applicatie

Richtlijnen:

  1. Systemen en software zijn zo veel mogelijk horizontaal en verticaal schaalbaar, zodat groei of afname van het gebruik niet hoeft te leiden tot ingrijpende wijzigingen.