Encyclopedie
Begrippenlijst

Studielast

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De studieduur van de opleiding, uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Eén volledig studiejaar heeft een studielastDe studieduur van de opleiding, uitgedrukt in volledige studiejaren of gedeelten daarvan. Eén volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren. Studielast bedraagt het totaal van de begeleide onderwijstijd (BOT), beroepspraktijkvorming (BPV) en de zelfstudie. van ten minste 1600 klokuren. Studielast bedraagt het totaal van de begeleide onderwijstijdOnderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. (BOT), beroepspraktijkvorming (BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.) en de zelfstudie.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip