Encyclopedie
Begrippenlijst

Startonderwijsproduct

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderwijsproduct dat door de instelling is aangemerkt als geschikt om mee te starten direct na het aangaan van een verbintenisrechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd..


Pagina's gerelateerd aan dit begrip