Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Wijzigen verbintenis
Aanleiding * De deelnemer, begeleider of opdrachtgeve * De deelnemer, begeleider of opdrachtgever geeft aan dat de deelnemer onderwijsproducten zal gaan afnemen die niet onder het huidige verbintenisgebied vallen. * De deelnemer kiest een andere verbintenisgebied * De deelnemer kiest een of meerdere keuzedelen. * De gegevens van de deelnemer zijn gewijzigd, zodat een gewijzigde verbintenis moet worden gemaakt * Er is een fout gemaakt bij het opstellen van de verbintenis maakt bij het opstellen van de verbintenis
Acties Zowel bij een onderwijsovereenkomst als bi Zowel bij een onderwijsovereenkomst als bij een contract kan er sprake zijn van een wijziging van de identiteitsgegevens of het corrigeren van een fout. Het gaat dan om wijzigingen die administratief kunnen worden verwerkt, zonder dat de verbintenis opnieuw wordt ondertekend. In het geval van een onderwijsovereenkomst kan de wijziging ook betrekking hebben op wijziging van het verbintenisgebied of de keuze van een keuzedeel. Deze keuze is gemaakt in de use case [[Formuleren leervraag (Use case)|Formuleren leervraag]] en moet in de onderwijsovereenkomst worden verwerkt In het geval dat de wijziging betrekking heeft op de keuze voor een keuzedeel moeten er enkele controles worden uitgevoerd. * Keuzedeelcontroles : Indien een keuzedeel gekozen is, dat niet gekoppeld is aan het verbintenisgebied, wordt gecheckt of het op verzoek van de student gedaan is en wordt het als zodanig geregistreerd. : Indien een keuzedeel een extra keuzedeel is, dat niet meetelt voor de keuzedeelverplichting, wordt het als zodanig geregistreerd. Zowel een wijziging van het verbintenisgebied als de keuze voor een keuzedeel worden als volgt verwerkt. * Maken nieuw opleidingsblad : Bij een wijziging van het verbintenisgebied of de keuze voor een keuzedeel wordt er een nieuw opleidingsblad toegevoegd aan de bestaande verbintenis. Daarop wordt het het actuele verbintenisgebied en de startdatum vastgelegd, en alle gekozen keuzedelen. Het nieuwe opleidingsblad wordt niet apart ondertekend. De deelnemer wordt over de wijziging geïnformeerd en kan bij onjuistheden het opleidingsblad laten corrigeren. * BPV-check :Wanneer er nog lopende BPV-overeenkomsten zijn (behorend bij de kwalificatie, en niet bij een keuzedeel) wordt gecontroleerd of deze nog geldig zijn binnen het gewijzigde verbintenisgebied. Als dat niet zo is worden deze BPV-overeenkomsten beëindigd en wordt er eventueel een nieuwe BPV-overeenkomst opgesteld middels de use case Maken BPV-overeenkomst. :Wanneer een deelnemer nog geen BPV-overeenkomst heeft, maar deze wel moet hebben als gevolg van het gewijzigde verbintenisgebied, dan wordt er een nieuwe BPV-overeenkomst opgesteld middels de use case Maken BPV-overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een deelnemer overstapt van een BOL naar een BBL opleiding. * Het nieuwe opleidingsblad wordt opgenomen in het dossier van de deelnemer. Elke wijziging op een onderwijsovereenkomst wordt uitgewisseld met BRON voor zover het een wijziging op de eerder met BRON uitgewisselde gegevens betreft. r met BRON uitgewisselde gegevens betreft.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Er kan aanleiding zijn om een bestaande ve Er kan aanleiding zijn om een bestaande verbintenis te wijzigen. Dat kan gaan om een wijziging op de identiteitsgegevens van de deelnemer of om het herstellen van een fout. In het geval van een onderwijsovereenkomst kan het ook gaan om een wijziging van het verbintenisgebied of het registreren van één of meerdere gekozen keuzedelen. Dit leidt tot een nieuw opleidingsblad binnen de bestaande verbintenis en niet tot een nieuwe verbintenis. De actuele verbintenis wordt gevormd door de algemene voorwaarden en het laatste opleidingsblad. [[Bestand:Wijzigen verbintenis 1.png|470px]]<br/> ''Een wijziging van de verbintenis leidt tot een nieuw opleidingsblad'' Een gewijzigde verbintenis wordt niet apart ondertekend. Als de wijziging zodanig is, dat aparte ondertekening noodzakelijk is dan is er sprake van een nieuwe verbintenis (zie use case Verbintenis maken). Er wordt gecontroleerd of de wijziging consequenties heeft voor de andere verbintenissen van de deelnemer, zoals de BPV-overeenkomst in het geval dat de onderwijsovereenkomst wijzigt. De wijziging wordt als mutatie uitgewisseld met BRON. g wordt als mutatie uitgewisseld met BRON.
Doel Wijziging van een bestaande verbintenis zodat er een nieuwe vorm van bekostigingsrelatie tot stand komt in de vorm van een nieuw opleidingsblad dat is toegevoegd aan een bestaande verbintenis.
Elementtype Use case  +
Frequentie Geen of enkele malen per deelnemer per jaar
Heeft actor Administratief medewerker +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Mutatieformulier +
Naam Wijzigen verbintenis  +
Naamlink [[Wijzigen verbintenis]]  +
Resultaat * Een lopende verbintenis kan beëindigd zijn. * Er is een nieuw opleidingsblad toegevoegd aan de bestaande verbintenis * Volledig, up-to-date, deelnemerdossier
Volgende pagina Tussentijds beëindigen verbintenis +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Kernregistratie deelnemergegevens  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 1 december 2015 08:42:22  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Inschrijven (Proces) + Bestaat uit
Nieuw onderwijsproduct + , Wijzigen verbintenis 1 + Leidt tot
Verbintenis maken + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.