Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid
Aanleiding De aanleiding is de melding (in welke vorm dan ook) van de deelnemer van de feitelijke aanwezigheid of afwezigheid.
Acties ;Situatie 1 Onderwijsproduct gerelateerde ;Situatie 1 Onderwijsproduct gerelateerde aan- en afwezigheidregistratie: * Afwezigheid registreren : Afwezigheid wordt (bijvoorbeeld) geregistreerd door op een lijst van de betreffende onderwijsactiviteit met ‘verwachte’ aanwezigen te registeren welke deelnemers afwezig zijn. * Aanwezigheid registeren : Aanwezigheid wordt (bijvoorbeeld) geregistreerd door op een lijst van de betreffende onderwijsactiviteit met ‘verwachte’ aanwezigen te registeren welke deelnemers daadwerkelijk aanwezig zijn. : Aan- en afwezigheid registratie kunnen in situatie 1 geïntegreerd worden tot één proces waarin de status aan/afwezig wordt geregistreerd. De lijst met ‘verwachte’ aanwezigen kan worden uitgebreid of ingekort als de lijst niet correct blijkt te zijn. Er wordt wel onthouden dat iemand geschrapt of toegevoegd is. En er moet aangetekend worden waarom iemand toegevoegd of verwijderd is. Bekeken moet worden wat het toevoegen of verwijderen betekend voor opvolgende bijeenkomsten, of anderen op de hoogte gebracht moeten worden en hoe dit zich verhoudt tot de autoriteit van medewerkers om iemands ‘verwachte’ aanwezigheid aan te passen en hoe dit zichtbaar gemaakt wordt in het rooster. ;Situatie 2 Onderwijsproduct gerelateerde aan- en afwezigheidregistratie: * Aanwezigheid registreren : Aanwezigheid wordt geregistreerd door aanwezige deelnemers te registeren als aanwezig. Eerst wordt aangegeven welke activiteit het betreft. Vervolgens kan elke aanwezige deelnemer als aanwezige toegevoegd worden aan de lijst van de betreffende onderwijsactiviteit. De wijze waarop de docent deze lijst opbouwt kan verschillen. Dat kan handmatig (digitaal of op papier) of door automatische elektronische registratie m.b.v. pasjes of iets dergelijks van de deelnemers. Aan het einde bevestigt de docent / begeleider de validiteit van de lijst. ;Situatie 3 en 4 Onderwijsproduct gerelateerde aan- en afwezigheidregistratie: * Aanwezigheid registreren : De deelnemer registreert zijn eigen aanwezigheid bij een onderwijsactiviteit. Dat kan via automatische elektronische registratie of handmatig (op papier of digitaal). Dat kan binnen of buiten de onderwijsinstelling. Als zijn aanwezigheid verwacht is (situatie 3) dan kan hij bijvoorbeeld eenvoudig de activiteit in een digitale gebruikersinterface selecteren en zich aanwezig melden. Als het onbekend is wanneer hij het onderwijsproduct doorloopt (situatie 4) dan geeft hij aan welk onderwijsproduct hij op welk tijdstip en welke plaats heeft/is aan het doorlopen. Zowel in situatie 3 als in situatie 4 kan : het zijn dat bij de registratie door de deelnemer het vereist wordt dat de deelnemer zijn aanwezigheid aantoont m.b.v. bewijsstukken. Dit komt voor als deelnemer buiten direct gezichtsveld activiteiten heeft uitgevoerd, maar bijvoorbeeld een verslag heeft gemaakt. Dit moet dan achteraf gevalideerd worden door een docent of begeleider. Deze validatie wordt ook geregistreerd. De bewijsvoering voor de validatie kan op uiteenlopende wijzen. Een wijze die ondersteund moet worden is dat de deelnemer bij het registreren van zijn aanwezigheid een verwijzing kan vastleggen naar bewijsstukken. ;Aanwezigheidregistratie zonder relatie met een onderwijsproduct: *Aanwezigheid registreren : Het is een mogelijkheid dat aanwezigheid geregistreerd wordt door locatie, aankomst en vertrektijd te registeren. Er wordt niet direct een relatie gelegd met een onderwijsproduct. Eventueel kan later geanalyseerd worden welke onderwijsproducten (waarschijnlijk) gevolgd zijn, op basis van het rooster. Registratie van aanwezigheid kan op diverse manieren, bijvoorbeeld zowel via automatische elektronische registratie alsook handmatig. lektronische registratie alsook handmatig.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Vastleggen aanwezigheid afwezigheid.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Onderwijsactiviteiten kunnen verschillende Onderwijsactiviteiten kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: lessen vanuit het rooster, een begeleidingsmoment met een onderwijsbegeleider, BPV, praktijkopdracht (buiten de school), workshops of activiteiten waarop kan worden ingeschreven, etc. Het gaat om activiteiten vanuit een onderwijsproduct. Een buitenschoolse opdracht die wel wordt gekenmerkt als onderwijsproduct, maar niet is ingeroosterd valt hier dus ook onder. Het gaat niet om zelfstudietijd en huiswerk. Bij onderwijsactiviteiten kan de aanwezigheid van deelnemers ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. Met ‘onbekend’ bedoelen we dat niet van te voren in een informatiesysteem van de onderwijsinstelling is vastgelegd welke deelnemers deelnemen aan de onderwijsactiviteit. Er kan bijvoorbeeld bekend zijn dat een deelnemer het betreffende onderwijsproduct wil doorlopen, maar het is dan nog niet gepland op welk moment en op welke locatie de deelnemer het onderwijsproduct zal doorlopen. Bij bepaalde activiteiten komt dit vaak voor, bijvoorbeeld bij het studeren onder begeleiding, bedrijfsbezoeken en zorgactiviteiten bij ouderen. Hoewel in de meeste gevallen wel de periode bekend is waarin het onderwijsproduct doorlopen zal worden, is het dus niet mogelijk om afwezigheid vast te stellen. Van deze activiteiten wordt dus aanwezigheid geregistreerd. Bij veel van deze activiteiten gebeurt dit door de deelnemer zelf. Validatie hiervan zal naderhand door een onderwijsgevende moeten plaatsvinden. In de meeste gevallen is vooraf bekend welke deelnemers worden verwacht bij een onderwijsactiviteit. Het is mogelijk om de afwezige deelnemers te registreren (aan de hand van de lijst van ‘verwachte’ deelnemers.) Omgekeerd kan ook, door te registeren welke deelnemers aanwezig zijn. Later kan worden afgeleid welke deelnemers afwezig zijn. De aanwezigheid van deelnemers kan ‘onbekend’ of ‘verwacht’ zijn. De docent of de deelnemer kan de werkelijke aan- of afwezigheid registreren. Er wordt aangegeven of er aanwezigheid of afwezigheid wordt geregistreerd en er is ruimte voor een aantal bijzonderheden. is ruimte voor een aantal bijzonderheden.
Doel Verzamelen van gegevens betreffende de aan Verzamelen van gegevens betreffende de aanwezigheid of afwezigheid van deelnemers bij (geplande of ongeplande) onderwijsactiviteiten ten behoeve van diverse informatievragen, namelijk ten behoeve van formele externe verantwoording (voldoen aan wet- en regelgeving), verantwoording ten behoeve van de bekostiging van een contract, als hulpmiddel bij de begeleiding van de deelnemer en ten behoeve van interne managementinformatie. behoeve van interne managementinformatie.
Elementtype Use case  +
Frequentie Bij elke onderwijsactiviteit. 2-20 keer per dag per deelnemer.
Heeft actor Onderwijsgevende + , Begeleider + , Deelnemer +
Is tijd getriggerd waar  +
Leidt tot Signaleren aan/afwezigheid o.b.v vastleggen +
Naam Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid  +
Naamlink [[Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid]]  +
Resultaat Vastgelegde gegevens betreffende de aanwezigheid/afwezigheid van deelnemers bij onderwijsactiviteiten die deel uitmaken van de onderwijstijd (begeleide onderwijstijd (BOT) of BPV)
Volgende pagina Roosteren +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 25 november 2015 15:29:53  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Registreren aan- en afwezigheid + Bestaat uit
Handmatige registratie aan- en afwezigheid door docent + , Handmatige registratie aanwezigheid door deelnemer + , Semiautomatische registratie aan- en afwezigheid + , Validatie aanwezigheidsregistratie + Ondersteunt
Melden afwezigheid door deelnemer + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.