Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Tonen deelnemergegevens
Architectuurlaag Technische architectuur  +
Beschrijving Het kunnen opvragen van een deelnemer, doo Het kunnen opvragen van een deelnemer, door in een scherm de naam of andere zoekgegevens van een deelnemer in te voeren. Vervolgens de gegevens opvragen van de deelnemer die van belang zijn om het gesprek met de deelnemer over het verduidelijken van zijn leervraag te kunnen voeren en reeds bekende gegevens beschikbaar te hebben. ds bekende gegevens beschikbaar te hebben.
Doel Beschikbaar hebben van gegevens over de deelnemer die relevant zijn voor het formuleren van de leervraag.
Elementtype Functie  +
Gegevens Het gaat hierbij om een aantal (deel)scher Het gaat hierbij om een aantal (deel)schermen met de volgende gegevens: * persoonsgegevens (NAW, geboorte datum, etcetera) * vooropleiding * verbintenisgebied * eerder geformuleerde leervragen (incl. startonderwijsproduct) (niveau 2 en 3 onderwijscatalogus) (onderwijsproducten in samenhang met gewenste kwalificatie) * gespecificeerde arrangementen (niveau 4 onderwijscatalogus) * gevolgde onderwijsproducten (onderwijsproducten op chronologische volgorde en in samenhang met gewenste kwalificatie, resultaten) * begeleidingsdossier icatie, resultaten) * begeleidingsdossier
Naam Tonen deelnemergegevens  +
Naamlink [[Tonen deelnemergegevens]]  +
Ondersteunt Formuleren leervraag (Use case) +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  +
Categorieën Functies  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 25 november 2015 15:01:44  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.