Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Toewijzen BPV
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving ==Beheren BPV-bedrijfsgegevens== Het beher ==Beheren BPV-bedrijfsgegevens== Het beheren van de BPV-bedrijfsgegevens maakt onderdeel uit van “beheren middelen”. Het gaat hier om een registratiesysteem waarin diverse typen leerbedrijven en andere instellingen zijn opgenomen. Wij beperken ons tot de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: * Het matchingsproces (bijv. reisafstand) * De bekostiging * Het opstellen van de BPV-overeenkomst ==Beheren BPV-plaats== Naast het beheren van de bedrijfsgegevens is het van belang dat de BPV-plaats(en) die binnen de (geaccrediteerde) bedrijven beschikbaar zijn, beheerd worden. Het beheer moet er op gericht zijn de informatie met betrekking tot de BPV-plaatsen beschikbaar te stellen voor het BPV-matchingsproces. Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en type (oriënterend/taalstage etc.) Wanneer de stamgegevens van het leerbedrijf nog niet zijn vastgelegd, moet dit eerst gebeuren (via werkopdracht naar de use case Beheren BPV-bedrijfsgegevens). Het aanbod van de BPV-plaats is geen garantie dat deze ook werkelijk (nog) beschikbaar is. Deze check zal in de regel plaatsvinden nadat de BPV-match is gemaakt. ==BPV matching== Bij het formuleren van de leervraag is een BPV-onderwijsproduct (envelop) uit de onderwijscatalogus geselecteerd en deze moet worden ingevuld met een feitelijke BPV-plaats. Het vullen van de envelop met een BPV-plaats noemen we BPV-matching. Matching kan op twee manieren starten: * Deelnemer of begeleider geeft opdracht aan het systeem om mogelijke matches te onderzoeken * Deelnemer of begeleider heeft al een BPV-plaats op het oog en selecteert deze uit het BPV-aanbod Wanneer het systeem geen BPV-plaats vindt dan kan: * Het BPV-bureau actief in het bestand gaan zoeken en de eventuele knelpunten in overleg met het leerbedrijf proberen op te lossen (accreditatie, periode, etc.) * De deelnemer zijn randvoorwaarden wellicht aanpassen * De deelnemer / begeleider/BPV-bureau op zoek gaan naar een leerbedrijf/BPV-plaats en deze laten toevoegen aan het bestand * De deelnemer zijn leervraag bijstellen door een ander onderwijsproduct te kiezen. Hierbij moet worden opgemerkt dat een nieuw product wel moet passen op de “roosterplaats” van het product dat vervangen wordt Wanneer er één of meerdere BPV-plaatsen zijn geselecteerd, moet nog worden nagegaan of de BPV-plaats daadwerkelijk (nog) beschikbaar is. Vervolgens wordt de deelnemer gevraagd contact op te nemen met het leerbedrijf om afspraken te maken en waar nodig te gaan solliciteren (=eigenschap van de BPV-plaats). Als de deelnemer, het leerbedrijf en het BPV-bureau akkoord zijn, kunnen de benodigde verbintenissen worden opgesteld. Op het moment dat de partijen niet tot overeenstemming komen, start het matchingsproces voor de deelnemer opnieuw. [[Bestand:ORBM_-_Deel2_BPV_proces.png]] . [[Bestand:ORBM_-_Deel2_BPV_proces.png]]
Bestaat uit Beheren BPV-bedrijfsgegevens + , Beheren BPV-plaats + , BPV-matching +
Elementtype Proces  +
Foto Bestand:Toewijzenbpv2.jpg +
Korte beschrijving Het bepalen of BPV (Beroeps Praktijk Vorming) onderdeel wordt van de leerroute, en daarna het bepalen van de invulling hiervan, gebaseerd op voorkeuren van de deelnemer omtrent bedrijf en plaats. Hierna maakt het BPV-product deel uit van het arrangement.
Naam Toewijzen BPV  +
Naamlink [[Toewijzen BPV]]  +
Realiseert Andere functionele ontwerpen bevatten beschrijvingen die te maken hebben met het BPV-proces + , Onderwijsproducten bevatten informatie over arrangementen en roosters maar geen informatie over de BPV-plaats + , Matching van stageperiode met BPV-plaats kan plaatsvinden na het roosteren + , Matching moet voor aanvang van de stage hebben plaatsgevonden +
Usecasediagram Bestand:ToewijzenBPV.png +
Volgende pagina Beheren BPV-bedrijfsgegevens +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Processen  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 oktober 2015 12:33:07  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Onderwijslogistiek (kernsysteem) + Ondersteunt
Bestellen en betalen leermateriaal + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.