Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag
Aanleiding Houding en gedrag van de deelnemer is niet conform de op dat moment gewenste leerhouding en -gedrag en vraagt om rapporteren (bijvoorbeeld: de deelnemer zit al een tijdje ongeïnteresseerd in de groep, de deelnemer belt tijdens een les).
Acties ; Signaleren en registreren : De aard van ; Signaleren en registreren : De aard van de houding en het gedrag dat van invloed kan zijn voor de studievoortgang wordt vastgelegd in het dossier. De docent, leertrajectbegeleider of stagebegeleider constateert een houding en/of gedrag die noodzaakt tot rapportage. De registratie omvat o.a: :* Datum, plaats, registrant, deelnemer. :* Opmerking en/of constatering met eventuele vragen. ; Informeren begeleiding : De trajectbegeleider wordt (indien nodig) op de hoogte gebracht van een notitie in het dossier, middels de werkopdracht Werkopdracht signaal aan trajectbegeleiding ; Ondernemen passende actie : :* De trajectbegeleider neemt aan de hand van de rapportage de beslissing voor, en wat voor een actie. :* De trajectbegeleider redigeert en beheert de actie naar b.v. zorgteam, jeugdzorg en informeert eventueel de registrant of het opleidingsteam. tueel de registrant of het opleidingsteam.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een actie voor de trajectbegeleider over houding en gedrag die niet ondergebracht kan worden in een formatieve beoordeling.
Doel De coach/begeleider in staat stellen tot een optimale begeleiding.
Elementtype Use case  +
Frequentie 1 x per maand.
Heeft actor Coach (Actor) + , Docent + , Praktijkopleider + , Stagebegeleider +
Inleiding invloed van begeleidingsassen Ten behoeve van het toelichten van de ass Ten behoeve van het toelichten van de assen, wordt nu het uitgangspunt gehanteerd dat registratie binnen de context van een as plaatsvindt. Er kan dus gelet worden op houding en gedrag als het gaat om een leervraag, inhoud, vorm en aanvullende behoeftes (niet uitsluitend dat er op allerlei andere zaken ook een noodzaak tot signalering kan zijn). Dat is alleen mogelijk indien de begeleider al enige analyse van de situatie heeft uitgevoerd en de oorzaak tot een van de assen heeft kunnen traceren. Bijvoorbeeld als de begeleider de conclusie trekken dat veranderingen op opvallende zaken ten aanzien van houding en gedrag veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de vorm waarin de inhoud wordt aangeboden (‘deze manier van leren past niet bij deze deelnemer’). In de praktijk zal dit zeker niet altijd direct mogelijk zijn en zal verdere analyse in de use case monitoren voortgang en/of in een gesprek voeren plaatsvinden. en/of in een gesprek voeren plaatsvinden.
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Signaal aan trajectbegeleiding +
Naam Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag  +
Naamlink [[Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag]]  +
Resultaat Een up to date begeleidingsdossier
Volgende pagina Portfolio (kernsysteem) +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Primair proces ondersteuning en Portfolio  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 juni 2012 20:53:49  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag#Duidelijkheid_leervraag + , Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag#Inhoud_van_het_aanbod + , Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag#Vorm_van_het_aanbod + , Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag#Aanvullende_behoeftes +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Opleiden en vormen + Bestaat uit
Signaal afgeven aan begeleiding + , Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier + , Vastleggen onderwijsgerelateerde houding en gedrag + Ondersteunt
Registreren incidenten + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.