Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Prototype roosteren
Beschrijving Een deel van de het werk van Triple A heef Een deel van de het werk van Triple A heeft betrekking op het ontwikkelen van zogenaamde “complexe functionaliteiten”. Dat betreft vooral het proces van het maken van lesroosters voor deelnemers. Hiervoor heeft Triple A contact gezocht met een gespecialiseerd bureau op het gebied van de toegepaste wiskunde onder andere op het gebied van wiskundige modeleringen, algoritmiek, simulaties en de bijbehorende software ontwikkeling. In november 2008 is begonnen met een onderzoek van het roosterprobleem en het ontwikkelen van de benodigde technologie: het prototype. In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen. Het daarin uitgewerkte roosterproces beschrijft een proces waarin het mogelijk is om een rooster te realiseren op basis van individuele leervragen van deelnemers, met een optimale inzet van middelen. Op basis van het functioneel ontwerp is een prototype ontwikkeld om te toetsen of deze ambitie in de praktijk realistisch is. Dit document beschrijft het prototype roosteren. cument beschrijft het prototype roosteren.
Embedid Prototype-roosteren.pdf  +
Embedtype PDF  +
Hoort bij Roosteren +
Korte beschrijving In dit boek wordt een nadere toelichting gegeven op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.
Thumbnail Prototype roosteren.png  +
Toepassingstype Rapport  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Groepering  +
Categorieën Rapporten  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 31 mei 2012 08:56:21  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.