Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Opstellen plan
Aanleiding * In het adviesgesprek is besproken dat (W * In het adviesgesprek is besproken dat (Werkopdracht Opstellen plan) :* De deelnemer en de leertrajectbegeleider een eerste plan voor de komende periode gaan opstellen :* Naar aanleiding van het monitoren of het gesprek bijstelling van het plan voor de komende periode nodig is het plan voor de komende periode nodig is
Acties ; Raadplegen Begeleidingsdossier :Het bege ; Raadplegen Begeleidingsdossier :Het begeleidingsdossier wordt geraadpleegd voor informatie vanuit de Onderwijsintake en begeleidingsgesprekken. ; Opstellen plan lange termijn (POP) : De leertrajectbegeleider en deelnemer stellen samen het plan voor de langere termijn op. In principe is dit de verantwoordelijkheid van de deelnemer. ; Opstellen plan korte termijn (PAP) : De leertrajectbegeleider en deelnemer stellen samen het plan voor de korte termijn op. Dit is de basis voor het formuleren van de leervraag. ; Vaststelling/goedkeuring POP : De leertrajectbegeleider keurt het POP goed voor een vastgestelde periode. ; Vaststelling/goedkeuring PAP : De leertrajectbegeleider keurt het PAP goed, waarmee deze wordt geformaliseerd. Op basis van dit goedgekeurde PAP wordt middels de werkopdracht Formuleren leervraag het onderwijslogistieke proces in gang gezet. ; Opnemen POP en PAP in portfolio : De deelnemer kan middels de Werkopdracht Opnemen POP en PAP in portfolio besluiten het POP en PAP in zijn portfolio op te nemen. ; Bepalen extra zorg : De begeleider kan vaststellen dat er extra zorg nodig is. Op basis van het opgesteld plan kan bepaald worden welke begeleiding hierbij nodig is. Dit wordt vastgelegd in het Begeleidingsdossier en de bijbehorende afspraken worden gemaakt. Indien er extra zorg nodig zal er worden doorverwezen naar de 2e lijns zorg binnen de instelling, of 3e lijns buiten de instelling. De planning rondom zorg wordt vastgesteld en het is aan de deelnemer om deze extra zorg op te nemen in het PAP. om deze extra zorg op te nemen in het PAP.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Opstellen plan en begeleiding komende periode.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving De deelnemer en de leertrajectbegeleider v De deelnemer en de leertrajectbegeleider verwoorden de leervraag voor de lange termijn (POP) en korte termijn (PAP) in de taal van de deelnemer. Ook maken de leertrajectbegeleider en de deelnemer afspraken voor de begeleiding, eventueel in samenspraak met zorgcoördinator. ntueel in samenspraak met zorgcoördinator.
Doel Bepalen van de leervraag in een voor de de Bepalen van de leervraag in een voor de deelnemer begrijpelijke taal: * op lange termijn (POP) * voor de komende periode (PAP) Maken van afspraken over de begeleiding tijdens de komende periode ten aanzien van: * het volgende gesprek met de leertrajectbegeleider * het zorgdossier e leertrajectbegeleider * het zorgdossier
Elementtype Use case  +
Frequentie Minimaal 4 maal per jaar per deelnemer. De frequentie is verder afhankelijk van het te volgen traject en de daarbij behorende begeleiding en zorg.
Heeft actor Leertrajectbegeleider + , Deelnemer +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Opnemen POP en PAP in portfolio (Werkopdracht) + , Formuleren leervraag (Werkopdracht) + , Monitoren en adviseren 2 +
Naam Opstellen plan  +
Naamlink [[Opstellen plan]]  +
Resultaat * Een beschrijving van wat de deelnemer op * Een beschrijving van wat de deelnemer op de lange termijn wil bereiken (POP). * Een vastgesteld plan voor een bepaalde periode waarin zowel de leervraag en de begeleiding van de deelnemer is opgenomen (PAP). * Eventuele doorverwijzing naar tweedelijns zorg binnen de instelling, of 3e lijns buiten de instelling. * Gespreksverslag inclusief afspraken in leerlingvolgsysteem. * Rapportage aan opdrachtgever/ leerplichtambtenaar, indien nodig. tgever/ leerplichtambtenaar, indien nodig.
Volgende pagina Monitoren voortgang +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Heeft actor  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Primair proces ondersteuning en Portfolio  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 juni 2012 20:52:14  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Opstellen plan#Duidelijkheid_leervraag + , Opstellen plan#Inhoud_van_het_aanbod + , Opstellen plan#Vorm_van_het_aanbod + , Opstellen plan#Aanvullende_behoeftes +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Leertrajectbegeleiding + Bestaat uit
Monitoren en adviseren + , Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht) + Leidt tot
Opnemen documenten in begeleidingsdossier + , Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier + Ondersteunt
Onderwijsintake (Use case) + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.