Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ontwikkelen onderwijs
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving ==Het ontwikkelen van het onderwijs== Het ==Het ontwikkelen van het onderwijs== Het proces van ontwikkelen onderwijs omvat de activiteiten die ervoor zorgdragen dat er goedgekeurd (of door de instelling vrijgegeven) onderwijsaanbod is gedefinieerd en beschreven dat kan worden aangeboden aan de deelnemer door middel van een (basaal) ingerichte onderwijscatalogus. Om tot goedgekeurd onderwijs te komen is er een opdracht nodig op basis waarvan onderwijs ontwikkeld gaat worden. In dit proces worden opleidingen of curricula gedecomponeerd in kleinere eenheden van onderwijs en voorzien van informatie die nodig is voor het aanbieden van het onderwijs aan deelnemers. Ook kan een curriculum op hoofdlijnen worden gedefinieerd (bijv. er komt een opleiding autospuiter niveau 3) en kan stapsgewijs het curriculum gevuld worden met onderwijsproducten. Een andere mogelijkheid is dat in dit proces ook kleine eenheden onderwijs kunnen worden op- en samengesteld die leiden tot opleidingen, curricula, modules, cursussen etc. Er kan dus echt onderwijs worden gedefinieerd, ontwikkeld en/ of opgebouwd. Het proces voorziet in een iteratief traject van grotere en kleinere eenheden onderwijs die beschreven worden. ==Het referentiearrangement== De eenheden waaruit het onderwijs is opgebouwd zijn de onderwijsproducten. Een samenhangend geheel aan onderwijsproducten vormt een referentiearrangement. Dat is een zinvol stuk onderwijs, bijvoorbeeld een (deel van een) opleiding of een bepaalde route door het opleidingsaanbod dat voor bepaalde deelnemers relevant is. Al deze onderdelen vormen opgeteld het curriculum van de opleiding(en). ==Koppeling met de taxonomie== Alle onderwijsproducten en referentiearrangementen verwijzen naar de taxonomie. In de taxonomie is de structuur en codering van de kwalificatiestructuur beschreven. Deze structuur bestaat uit de kwalificaties (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en de keuzedelen. Een onderwijsproduct of referentiearrangement kan zowel verwijzen naar één of meerdere onderdelen van de kwalificatie, als naar één of meerdere keuzedelen. Deze verwijzingen zijn openomen in de metadata van het onderwijsproduct of referentiearrangement. [[Bestand:Onderwijscatalogus en taxonomie.png|center|600px]] ==Leermateriaal== Aan de onderwijsproducten kan ook leermateriaal worden gekoppeld. Hiervoor kan worden geput uit het totale aanbod van beschikbaar leermateriaal in de leermiddelencatalogus. Het totaal aan leermateriaal dat is gekoppeld aan de onderwijsproducten in een bepaalde opleiding vormt de leermiddelenlijst van de betreffende opleiding. [[Bestand:Leermiddelencatalogus.png|center|600px]] d:Leermiddelencatalogus.png|center|600px]]
Bestaat uit Definieren referentiearrangement + , Definieren onderwijsproduct + , Inrichten onderwijscatalogus + , Beschikbaarstellen onderwijsaanbod + , Vaststellen leermiddelen(lijst) + , Ontwikkelen leermateriaal +
Elementtype Proces  +
Foto Bestand:Ontwikkelenaanbod.jpg +
Korte beschrijving De activiteiten die ervoor zorg dragen dat er goedgekeurd (of door de instelling vrijgegeven) onderwijsaanbod is gedefinieerd en beschreven dat kan worden aangeboden aan de deelnemer door middel van een (basaal) ingerichte onderwijscatalogus.
Naam Ontwikkelen onderwijs  +
Naamlink [[Ontwikkelen onderwijs]]  +
Usecasediagram Bestand:OntwikkelenOnderwijs.png +
Volgende pagina Definieren referentiearrangement +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Processen  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 december 2015 08:58:52  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
PvE Herziening Kwalificatiestructuur + Hoort bij
Onderwijscatalogus (kernsysteem) + Ondersteunt
Onderwijscatalogus (kernsysteem) + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.