Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ontwikkelen leermateriaal
Aanleiding Voor een bepaald onderwijsproduct is er onvoldoende leermateriaal beschikbaar
Acties *Zoeken van een ontwikkelaar :Al bij het z *Zoeken van een ontwikkelaar :Al bij het zoeken naar relevant leermateriaal kan geconstateerd worden dat er voor een bepaald onderwerp (een kennisgebied, beroepstaak of werkproces) geen geschikt leermateriaal beschikbaar is. In zo'n geval kan de instelling het initiatief nemen om de ontwikkeling van geschikt leermateriaal in gang te zetten. :Dit proces start met het formuleren van een 'opdracht', een beschrijving van het gewenste leermateriaal. Deze opdracht kan in de vorm van een vraag of een concreet voorstel zijn. In ieder geval moet duidelijk zijn op welk onderwerp (kennisgebied, beroepstaak, werkproces e.d.) het betrekking heeft, en binnen welke onderwijsactiviteiten het beoogd wordt toe te passen. Ook de specifieke eisen aan het leermateriaal, zoals genoemd bij het zoeken en selecteren van leermateriaal, maken onderdeel uit van de geformuleerde 'opdracht'. De opdracht wordt gespecificeerd in termen van de metadata van het te ontwikkelen leermateriaal. :Op basis van deze ‘opdracht’ kan gezocht worden naar een ontwikkelaar die het betreffende materiaal kan realiseren. De ontwikkeling kan binnen de instelling plaatsvinden, bijvoorbeeld door een docent. Het kan ook zijn dat een uitgever bereid is in de ontwikkeling te investeren, en daarmee de 'opdracht' aan te nemen. Maar ook allerlei tussenvormen zijn denkbaar, zoals een samenwerking tussen een aantal instellingen, met een uitgever of met een individuele auteur. :Dit staat overigens los van de eigenstandige verantwoordelijkheid van uitgevers en andere ontwikkelaars van leermateriaal. Zij zullen op basis van hun eigen visie op het onderwijs en kennis van de markt, leermateriaal ontwikkelen. Dit leermateriaal zal uiteindelijk in het zoekproces binnen de instelling meegenomen worden. *Ontwikkelen van leermateriaal :Nadat een ontwikkelaar (in de vorm van een auteur, uitgever of samenwerkingsverband) zich bereid heeft verklaard om het gewenste materiaal te ontwikkelen, kan de daadwerkelijke realisatie plaatsvinden. :Wanneer het leermateriaal is ontwikkeld zal het door de ontwikkelaar beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat het vindbaar wordt gemaakt door het op te nemen in de leermiddelencatalogus. Daarnaast moet de ontwikkelaar ervoor hebben gezorgd dat het leermateriaal daadwerkelijk besteld, betaald en geleverd kan worden. Pas dan kan het leermateriaal eventueel op de leermiddelenlijst worden geplaatst. [[Bestand: leermiddelencatalogus.png|center|600px]] *Definiëren van gebruiksmogelijkheden :De vraag hoe het leermateriaal in de praktijk moet worden gebruikt is ook onlosmakelijk met de ontwikkeling van het leermateriaal verbonden. Voor een deel is dit ook de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van het materiaal. De ontwikkelaar beschrijft hoe het leermateriaal bedoeld is te gebruiken. :Vervolgens kan elke onderwijsinstelling specifiek aangeven hoe het leermateriaal in de context van hun eigen onderwijs gebruik moet worden. Dat is beschreven in '[[vaststellen leermiddelen(lijst)]]'. Tenslotte bereidt elke docent op basis daarvan zijn onderwijs voor. Dat is beschreven in '[[gebruiken leermateriaal]]'. Hoe leermateriaal praktisch moet worden toegepast, wordt dus in drie stappen uitgewerkt, waarbij de eerste stap door de ontwikkelaar wordt gezet. ste stap door de ontwikkelaar wordt gezet.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Wanneer geconstateerd wordt dat er voor ee Wanneer geconstateerd wordt dat er voor een bepaald onderwerp (een kennisgebied, beroepstaak of werkproces) geen geschikt leermateriaal beschikbaar is, kan de instelling het initiatief nemen om de ontwikkeling van geschikt leermateriaal in gang te zetten. Wanneer het leermateriaal is ontwikkeld zal het door de ontwikkelaar beschikbaar worden gesteld. Dat betekent dat het vindbaar wordt gemaakt door het op te nemen in de leermiddelencatalogus. t op te nemen in de leermiddelencatalogus.
Doel Passend leermateriaal voor een bepaald onderwijsproduct
Elementtype Use case  +
Frequentie Op beperkte schaal, want het meeste leermateriaal wordt uit het beschikbare aanbod in de markt betrokken
Naam Ontwikkelen leermateriaal  +
Naamlink [[Ontwikkelen leermateriaal]]  +
Resultaat * Gerealiseerd leermateriaal * Gedocumenteerde gebruiksmogelijkheden van het leermateriaal
Volgende pagina Inrichten onderwijscatalogus +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 december 2015 09:06:29  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Ontwikkelen onderwijs + Bestaat uit
Vaststellen leermiddelen(lijst) + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.