Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Melden afwezigheid door deelnemer
Aanleiding Er komt een melding van afwezigheid. Deze melding kan worden gedaan door de deelnemer zelf of zijn/haar (wettelijk) vertegenwoordiger.
Acties ; Ontvangen melding afwezigheid : De schoo ; Ontvangen melding afwezigheid : De school ontvangt via telefoon, schriftelijk of digitaal een melding van afwezigheid en de reden. ; Registreren melding afwezigheid : De school verwerkt deze gegevens (inclusief reden) in een (geautomatiseerd) systeem. ; Beoordeling rechtmatigheid afwezigheid : Een bevoegd persoon beoordeelt de rechtmatigheid van de afwezigheid en legt dit vast. : Bij afwezigheid is vrijwel altijd sprake van het beoordelen van de rechtmatigheid van de afwezigheid. (geoorloofd/ongeoorloofd afwezig) Dit is in ieder geval verplicht bij leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtige deelnemers en voor deelnemers met studiefinanciering. en voor deelnemers met studiefinanciering.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Melden afwezigheid door deelnemer.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een melding van afwezigheid kan over voorz Een melding van afwezigheid kan over voorziene of onvoorziene afwezigheid gaan. Een voorbeeld voor voorziene afwezigheid is een bijzonder familiegebeurtenissen of geaccordeerd vakantieverlof. Een voorbeeld voor onvoorziene afwezigheid is een ziekte of problemen met het openbaar vervoer. Deze gevallen worden identiek behandeld. Uit de reden van de melding blijkt of de afwezigheid voorzien is geweest of niet. e afwezigheid voorzien is geweest of niet.
Doel Verzamelen van gegevens over de verwachte Verzamelen van gegevens over de verwachte periode en rechtmatigheid van afwezigheid van deelnemers. De periode van verwachte afwezigheid van te voren weten is van belang om in te kunnen spelen op afwezigheid van deelnemers. De rechtmatigheid is van belang voor de formele externe verantwoording (voldoen aan wet- en regelgeving), als hulpmiddel bij de begeleiding van de deelnemer en ten behoeve van interne managementinformatie. behoeve van interne managementinformatie.
Elementtype Use case  +
Frequentie Elke keer als er een melding komt van afwezigheid. Gemiddeld 5 keer per jaar per deelnemer.
Heeft actor Onderwijsgevende + , Begeleider + , Deelnemer + , Vertegenwoordiger van deelnemer + , Beoordelaar rechtmatigheid afwezigheid +
Is tijd getriggerd waar  +
Leidt tot Signaleren aan/afwezigheid o.b.v. melding deelnemer +
Naam Melden afwezigheid door deelnemer  +
Naamlink [[Melden afwezigheid door deelnemer]]  +
Resultaat In een systeem is de periode vastgelegd waarop de deelnemer afwezig is of was en de reden waarom. Tevens is de rechtmatigheid van afwezigheid is beoordeeld.
Volgende pagina Vastleggen aanwezigheid of afwezigheid +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 4 mei 2012 10:14:15  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Registreren aan- en afwezigheid + Bestaat uit
Registratie afwezigheidsmelding + , Registratie geoorloofdheid afwezigheid + Ondersteunt
Registreren aan- en afwezigheid + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.