Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Marktontwikkeling onderwijslogistiek
Beschrijving In 2011 startte een project om vast te ste In 2011 startte een project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossing het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekten. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. Onderdeel van dit protocol is het [[Beoordelingskader pilots|beoordelingskader]] waarmee de ‘compatabiliteit’ van de oplossing is getoetst aan het Triple A gedachtegoed. De resultaten zijn terug te lezen in het rapport Marktontwikkeling Onderwijslogistiek, aan de hand van de structuur van het pilot protocol. De resultaten uit dit rapport zijn, waar van toepassing, ook verwerkt in het materiaal in deze wiki. In dit document wordt geenszins een voorkeur voor marktpartijen en/of ICT-oplossingen uitgesproken. Bovendien zijn de pilots niet gericht op het beoordelen van systemen, maar op het toetsen van het FO. Daarom worden er in dit document ook geen uitspraken gedaan over de geschiktheid van de systemen. daan over de geschiktheid van de systemen.
Embedid 20110914 Marktontwikkeling Onderwijslogistiek.pdf  +
Embedtype PDF  +
Hoort bij Leervraag arrangeren + , Leeraanbod plannen + , Prognotiseren + , Aanpassen en aanvullen rooster + , Inzetten middelen +
Hoort enkel bij Onderwijslogistiek (kernsysteem) + , Beheren middelen + , Roosteren +
Korte beschrijving Resultaten van het pilot project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekken.
Thumbnail Marktontwikkeling logistiek.png  +
Toepassingstype Rapport  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Groepering  +
Categorieën Rapporten  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 11 juni 2012 07:50:36  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.