Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding
Aanleiding * De deelnemer of lid van de examencommiss * De deelnemer of lid van de examencommissie vraagt om 1 of meerdere kwalificerende documenten. * Vanuit de use case tussentijds beëindigen verbintenis is via Bepalen diplomarecht geconstateerd dat de deelnemer nog recht heeft op een diploma (of ander kwalificerend document, bijvoorbeeld een (bij AmvB vastgesteld) certificaat) ld een (bij AmvB vastgesteld) certificaat)
Acties De use-case kan op twee manieren starten: De use-case kan op twee manieren starten: # De deelnemer/lid van de examencommissie vraagt aan het examenbureau om 1 of meerdere kwalificerende documenten. Het gaat hierbij dus om een specifieke, benoemde kwalificatie (in geval van diploma) of onderdeel daarvan (in geval van certificaat) of keuzedeel (in geval van certificaat). # Vanuit de use-case bepalen diplomarecht is geconstateerd dat een deelnemer recht heeft op een diploma voor een specifieke, benoemde kwalificatie of een (bij AmvB vastgesteld) certificaat voor een keuzedeel of onderdeel van een kwalificatie. Ad 1) Bekeken wordt of een deelnemer een specifieke kwalificatie of onderdeel van een kwalificatie (waarvoor AmvB certificaat bestaat) of keuzedeel (waarvoor AmvB certificaat bestaat) heeft behaald * De deelnemer/lid van de examencommissie vraagt aan de medewerker examenbureau of de bij de kwalificatie behorende summatieve resultaten door de deelnemer(s) zijn behaald en aan de keuzedeelverplichting is voldaan. * De medewerker examenbureau geeft de werkopdracht raadplegen criteriumbank over vereisten specifiek kwalificerend document. Wanneer teruggemeld wordt, dat er geen te behalen summatieve resultaten meer openstaan, kan het proces kwalificeren verder doorgang vinden. * Dit resultaat wordt doorgegeven aan de deelnemer/lid van de examencommissie. Ad 2) Er is al bekend of een deelnemer specifieke kwalificatie of onderdeel van een kwalificatie (waarvoor AmvB certificaat bestaat) of keuzedeel (waarvoor AmvB certificaat bestaat) heeft behaald * Het feitelijk vaststellen van kwalificerende documenten en de uitreikdatum vindt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie plaats. In het kernsysteem wordt vastgelegd op welke kwalificerende documenten de deelnemer recht heeft en wat de datum van uitreiking is. De medewerker examenbureau nodigt de deelnemer voor de uitreiking uit middels een brief die via de werkopdracht maak brief is gemaakt. Een kopie van de kwalificerende documenten wordt opgenomen in het deelnemerdossier middels de werkopdracht registreer document. * In het kernsysteem wordt vastgelegd of het diploma voor bekostiging in aanmerking komt. Bij het aangeven van een voor bekostiging in aanmerking komend diploma moet het systeem een melding geven als er in het betreffende kalenderjaar al eerder een bekostigd diploma is vastgesteld. Ieder diploma wordt uitgewisseld met BRON middels de Werkopdracht Uitwisselen resultaten. Voor (bij AmvB vastgestelde) certificaten is geen sprake van aparte bekostiging, dus dit hoeft dat ook niet aangegeven te worden. Wel worden deze certificaten uitgewisseld met BRON, zie use case Uitwisselen resultaten. * De medewerker examenbureau geeft de werkopdracht maak kwalificerend document. De (op papier) gemaakte kwalificerende documenten worden verstrekt aan de examencommissie voor uitreiking. * De betreffende verbintenissen (de onderwijsovereenkomst en de bijbehorende BPV-overeenkomst(en)) worden beëindigd. de BPV-overeenkomst(en)) worden beëindigd.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving De deelnemer of examencommissie vraagt aan De deelnemer of examencommissie vraagt aan het examenbureau om één of meerdere kwalificerende documenten. Of vanuit de use case Bepalen diplomarecht is geconstateerd dat een deelnemer recht heeft op een specifieke benoemde kwalificatie. Binnen deze stap worden deze kwalificerende documenten voor de betreffende deelnemer gemaakt om te kunnen worden uitgereikt. Dit leidt vervolgens tot beëindiging van de betreffende verbintenis. eëindiging van de betreffende verbintenis.
Doel Het mogelijk verstrekken van 1 of meerdere kwalificerende documenten aan de deelnemer.
Elementtype Use case  +
Frequentie Afhankelijk van de grootte van de instelling, gemiddeld per dag enkele tientallen kwalificerende documenten. Er moet rekening gehouden worden met een piekbelasting aan het einde van een studiejaar in juni en halverwege in december.
Heeft actor Deelnemer + , Medewerker examenbureau + , Begeleider +
Is tijd getriggerd waar  +
Leidt tot Uitschrijven (Werkopdracht) + , Werkopdracht maak kwalificerend document + , Werkopdracht maak brief + , Uitwisselen resultaten (Werkopdracht) +
Naam Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding  +
Naamlink [[Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding]]  +
Resultaat De kwalificerende documenten voor de betre De kwalificerende documenten voor de betreffende deelnemer zijn gemaakt en kunnen worden uitgereikt. Het deelnemerdossier is bijgewerkt. De betreffende verbintenissen (de onderwijsovereenkomst met eventueel bijbehorende BPV-overeenkomsten) worden beëindigd. ende BPV-overeenkomsten) worden beëindigd.
Volgende pagina Bepalen diplomarecht (Use case) +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Kernregistratie deelnemergegevens  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 25 november 2015 14:34:40  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Diplomeren + Bestaat uit
Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultaten + , Diplomeren (Werkopdracht) + Leidt tot
Aanmaken diploma + , Raadplegen summatieve peilstok + Ondersteunt
Beschikbaar stellen peilstokmeting + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.