Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geel
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving Dit is het scenario waarop de Triple A fun Dit is het scenario waarop de Triple A functionele ontwerpen zijn gebaseerd. Bij het gele scenario staat het individu centraal. De schaal van organiseren is dan ook niet gericht op team- of opleidingniveau maar grootschalig en centraal. De deelnemer doorloopt op basis van zijn/haar individuele leervraag een individueel ingericht arrangement. Uitgangspunt is om altijd aan de leervraag te voldoen en het aanbod aan vraag van de deelnemer aan te passen. De onderwijscatalogus is uitgewerkt in de kleinste eenheden om een flexibel arrangement op te stellen die het individuele rooster bepaalt. Het individuele rooster wordt pas na acceptatie van de deelnemer uitgevoerd. Als de leervraag van de deelnemer niet past binnen de gestelde wet- en regelgeving kan de bekostiging, in het geval dat de deelnemer daarmee akkoord gaat, verschuiven naar de deelnemer zelf. gaat, verschuiven naar de deelnemer zelf.
Cultuur De kern van het gele scenario is het vinde De kern van het gele scenario is het vinden van een oplossing voor elke vraag die de student/klant stelt. Een kernwaarde daarvoor is de bereidheid om samen te werken en te delen. Alle besluiten worden genomen in het belang van de klant waarbij de leervraag de doorslag geeft en niet het organisatiebelang. Er is sprake van een klantgerichte, dienstverlenende structuur. Hoewel het scenario uitgaat van heel veel vrijheid, moet er ook veel gestandaardiseerd zijn om de vrijheid in keuze te bereiken. Deze standaardisatie betreft de organisatie. Geel werkt bijvoorbeeld met een onderwijscatalogus met afspraken over hoe onderwijsproducten worden gedefinieerd (metadata) en een resource-catalogus waarin ook middelen en lokalen (op basis van metadata) breed inzetbaar zijn. Docenten zijn niet sterk gekoppeld aan producten en tijd in het gele scenario. Van de back-office mag de klant niets merken. Oftewel, eventuele problemen in de organisatie mogen niet worden doorvertaald naar de klant. De cultuur van scenario Geel maakt het mogelijk handig in te spelen op hypes. Alles is gericht op de wensen van de klant, de voelsprieten staan “naar buiten” dus externe ontwikkelingen kunnen (eenvoudig) mee worden genomen. Het gele scenario wordt gekenschetst door slim te organiseren en het concurrerend vermogen, massamaatwerk, de open cultuur en transparantie in bijv. samenwerkingsverbanden. sparantie in bijv. samenwerkingsverbanden.
Elementtype Scenario  +
Foto Bestand:Geel.jpg +
Naam Geel  +
Naamlink [[Geel]]  +
Strategie Het individu, daar gaat het om. Het indivi Het individu, daar gaat het om. Het individu is bepalend voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Nadat de individuele leervraag is besproken met de begeleider wordt de leervraag vertaald naar onderwijsaanbod (in termen van middelen, kosten, relatie met regelgeving, benodigd personeel). Het individu bepaalt of het leeraanbod (en de bijbehorende randvoorwaarden) akkoord is. De begeleider is samen met het individu verantwoordelijk voor het goed articuleren van de leervraag en creëert op basis daarvan een adequaat leeraanbod. Als een leervraag niet past binnen de wet en regelgeving dan kan de bekostiging van het leeraanbod verschuiven naar het individu. Het individu bepaalt vervolgens of het aanbod (en de kosten ervan) hem/haar past. Daarmee vindt een ontkoppeling plaats tussen kostprijs en bekostiging. Het product wordt niet gebaseerd op de bekostiging die de instelling ontvangt, maar op het leveren van diensten aan de klant. Daarom kan het voorkomen dat een product duurder is dan de bekostiging die de instelling ervoor krijgt, maar ook die extra kosten zullen aan de klant worden voorgelegd en bij acceptatie worden doorberekend. Het individu bepaalt in principe alles in dit model. Iedereen met een individuele leervraag is welkom (ongeacht leeftijd, achtergrond etc.) Het kan voorkomen dat een onderwijsinstelling in het gele scenario een aanbod zelf niet kan leveren. Ook dan wordt er altijd een oplossing geboden, eventueel in samenwerking met een andere instelling. Personeel, middelen, geld en regelgeving zijn van invloed zijn op de totstandkoming van het leeraanbod. Deze zijn in het gele scenario echter geen beperking maar worden beschouwd als 'regelvariabelen' (“alles is te regelen”). Vanwege de variatie in vragen en aanbod streeft het gele scenario vrij inzetbare middelen na. Het gele scenario heeft kenmerken van customer intimacy. In een figuur de werkwijze van Geel: [[Bestand:424px-Strategie_geel.png]] Geel: [[Bestand:424px-Strategie_geel.png]]
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  +
Categorieën Scenario's  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 23 april 2012 08:29:00  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aanpassen middelen#Geel + , Aanvullen en aanpassen van rooster#Geel + , Accepteren rooster#Geel + , Afhandelen niet planbare arrangementen#Geel + , Analyse rapporten#Geel + , Arrangement controleren#Geel + , Arrangement samenstellen#Geel + , Arrangement specificeren#Geel + , Controle rooster realisatie#Geel + , Deelnemer accepteert rooster#Geel + , Effectueren rooster#Geel + , Formuleren leervraag (Use case)#Geel + , Genereren en maken rooster#Geel + , Groeperen leervragen#Geel + , Individueel aanvullen rooster#Geel + , Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels#Geel + , Intekenen op geroosterd onderwijsproduct#Geel + , Maken rooster#Geel + , Metadateren middelen#Geel + , Publiceren rooster#Geel + Scenario
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.