Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Functionaliteitentabel
Beschrijving Om de verschillende scenario’s die beschre Om de verschillende scenario’s die beschreven zijn voor Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen gelijktijdig te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat de hiervoor beschreven functionaliteit de nodige flexibiliteit kent. De beschreven functionaliteiten moeten toepasbaar zijn in elk van de vier scenario’s. In de deze tabel is per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate deze functionaliteit benodigd is voor ieder scenario. Voor meer informatie over scenario's verwijzen we u naar deze pagina: [[Scenario's]] jzen we u naar deze pagina: [[Scenario's]]
Embedtype Wikipagina  +
Groepering Toetsen  +
Hoort bij Arrangeertool + , Middelencatalogus + , Roostermachine (Systeemgebied) +
Hoort enkel bij Onderwijslogistiek (kernsysteem) + , Beheren middelen + , Roosteren + , Scenario Blauw + , Scenario Rood + , Scenario Geel + , Scenario Groen +
Korte beschrijving In de deze tabel is voor de kernsystemen Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren middelen per functionaliteit aangegeven, of en zo ja, in welke mate de functionaliteit benodigd is voor ieder scenario.
Thumbnail Functionaliteitentabel.png  +
Toepassingstype Instrument  +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Embedid  +
Categorieën Instrumenten  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 30 mei 2012 13:39:51  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.