Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Definieren onderwijsproduct
Aanleiding Opdracht om een onderwijsproduct te ontwikkelen of aan te passen, met daarin opgenomen een verzameling eisen en criteria waaraan dit onderwijsproduct moet voldoen.
Acties Een onderwijsproduct is een activiteit die Een onderwijsproduct is een activiteit die daadwerkelijk kan worden gepland en uitgevoerd. Alle onderwijsproducten samen vormen het onderwijsaanbod van de instelling. Bij de start van de ontwikkeling van een onderwijsproduct wordt een opdracht geformuleerd, waarin staat aan welke eisen dit nieuw te ontwikkelen onderwijsproduct moet voldoen. Deze eisen kunnen worden uitgedrukt in de metadata van het onderwijsproduct, bijvoorbeeld de totale studiebelasting of de relatie van het te ontwikkelen onderwijsproduct met de taxonomie. Bij het definiëren van onderwijsproducten wordt uitsluitend de informatie vastgelegd die nodig is om het onderwijsproduct te kunnen opnemen in het onderwijsprogramma en daarmee het totale curriculum te definiëren. Een onderwijsproduct verwijst naar de taxonomie, waarin de structuur en codering van de kwalificatiestructuur is beschreven. Deze structuur bestaat voor het mbo uit de kwalificaties (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en de keuzedelen . Een onderwijsproduct kan zowel verwijzen naar één of meerdere onderdelen van de kwalificatie, als naar één of meerdere keuzedelen. Deze verwijzingen zijn opgenomen in de metadata van het onderwijsproduct. [[Bestand:Onderwijscatalogus en taxonomie.png|center|470px]] Het onderwijsproduct heeft in eerste instantie de status “Aangevraagd”. In het geval van een wijziging op een bestaand onderwijsproduct wordt er in de meeste gevallen en nieuwe versie aangemaakt met de status “Aangevraagd”, zodat de oude versie nog een andere status kan hebben. Zodra het onderwijsproduct nader uitgewerkt kan worden, wordt de status gewijzigd naar “In ontwikkeling”. e status gewijzigd naar “In ontwikkeling”.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een onderwijsproduct is een activiteit die Een onderwijsproduct is een activiteit die daadwerkelijk kan worden gepland en uitgevoerd. Alle onderwijsproducten samen vormen het onderwijsaanbod van de instelling. Bij de start van de ontwikkeling van een onderwijsproduct wordt een opdracht geformuleerd, waarin staat aan welke eisen dit nieuw te ontwikkelenonderwijsproduct moet voldoen. Deze eisen kunnen worden uitgedrukt in de metadata van het onderwijsproduct. t in de metadata van het onderwijsproduct.
Betreft informatiedrager Onderwijsproduct  +
Elementtype Use case  +
Inleiding relevante informatie In de onderstaande tabel is aangegeven welke informatie relevant is om een onderwijsproduct in de onderwijscatalogus vast te leggen.
Leidt tot Vaststellen leermiddelen +
Naam Definieren onderwijsproduct  +
Naamlink [[Definieren onderwijsproduct]]  +
Relevante informatie Generieke module#Titel + , Generieke module#Code + , Generieke module#Beschrijving + , Generieke module#Eigenaar +
Resultaat Een gedefinieerd onderwijsproduct met de status “In ontwikkeling”.
Volgende pagina Vaststellen leermiddelen(lijst) +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Doel  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 22 december 2015 09:05:06  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Ontwikkelen onderwijs + Bestaat uit
Definieren referentiearrangement + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.