Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Controle rooster realisatie
Aanleiding Als een roosterperiode is geëindigd, wil j Als een roosterperiode is geëindigd, wil je als instelling weten of de vraag en het aanbod samen zijn gekomen. Je wilt graag voor de wet- en regelgeving weten of het geplande rooster ook daadwerkelijk is uitgevoerd en of er aan de normen voor onderwijstijd (begeleide onderwijstijd en BPV) is voldaan. Daarnaast wil je ook weten of het geplande rooster ook kwalitatief heeft voldaan aan de gestelde eisen. Je wilt weten of het onderwijsaanbod overeenkwam met de vraag van de deelnemers. vereenkwam met de vraag van de deelnemers.
Acties ; Rapportages genereren : Er moeten rappor ; Rapportages genereren : Er moeten rapportages worden gemaakt over het geplande onderwijsaanbod en het gerealiseerde aanbod. Dit kan door het systeem, omdat het geplande onderwijsaanbod en het gerealiseerde onderwijs bekend is. : Een rapportage over de kwaliteit van het onderwijsaanbod kan worden achterhaald door het houden van enquêtes/interviews etc. en deze te verwerken. In een rapportage staan worden de resultaten hiervan gezet. ; Analyseren uitkomst rapportages : De rapportages moeten worden geanalyseerd en worden besproken. Is er veel gepland onderwijs niet doorgegaan? Wat is hier de reden van? Hebben de individuele deelnemers voldoende onderwijs gepland in de beschikbare ruimte? Voldeed het onderwijsproduct aan de verwachting van de deelnemers? Waarom wel of niet? Heeft een onderwijsproduct bijgedragen aan het behalen van een kwalificatie? Waarom wel of niet? Etcetera. ; Omzetten van knelpunten naar concrete acties : Als er een negatief resultaat naar voren komt in de analyse van de rapportages, moet worden bekeken wat een reden kan zijn voor het negatieve resultaat en wat een oplossing zou kunnen zijn. Als er verbetervoorstellen zijn, worden er acties uitgezet. orstellen zijn, worden er acties uitgezet.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Aan het einde van de roosterperiode wil de Aan het einde van de roosterperiode wil de onderwijsinstelling inzicht krijgen of de vraag naar onderwijs en het aanbod van onderwijs samen zijn gekomen. Enerzijds om te weten voor wet- en regelgeving of het geplande rooster daadwerkelijk is uitgevoerd, anderzijds om te weten of het geplande rooster kwalitatief heeft voldaan aan de eisen. Binnen deze stap wordt dit inzicht gegeven. Deze use case is het laatste onderdeel in de roostercyclus: 1. Maken rooster (vooraf aan roosterperiode) 2. Individueel aanvullen rooster (gedurende roosterperiode) 3. Controle realisatie rooster (na roosterperiode) ole realisatie rooster (na roosterperiode)
Doel Inzicht krijgen of de vraag naar onderwijs en het aanbod van onderwijs samen zijn gekomen. Acties ondernemen om eventueel gesignaleerde knelpunten op te lossen
Elementtype Use case  +
Frequentie Na iedere roosterperiode.
Heeft actor Medewerker planning & control + , Medewerker kwaliteit +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Naam Controle rooster realisatie  +
Naamlink [[Controle rooster realisatie]]  +
Resultaat * Inzicht in de realisatie van de vraag naar onderwijs en eventueel een aantal uitgezette acties om een discrepantie tussen de vraag en het aanbod op te lossen.
Volgende pagina Monitoren acceptatie deelnemersrooster +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 oktober 2015 10:29:40  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. Controle rooster realisatie#Geel + , Controle rooster realisatie#Rood + , Controle rooster realisatie#Groen + , Controle rooster realisatie#Blauw +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Leeraanbod plannen + Bestaat uit
Rapportage afgelopen periode + Ondersteunt
Deelnemer accepteert rooster + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.