Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Blauw
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving Dit scenario wordt gekenmerkt door een ges Dit scenario wordt gekenmerkt door een gestructureerd centraal opgesteld onderwijsaanbod. Het programma ligt grotendeels vast en wordt niet frequent aangepast, alleen als wet en regelgeving of structurele veranderingen in de markt daar om vragen. Het vaste programma kan gepaard gaan met een efficiënte inzet van docenten en middelen (koppeling van docent, middel en onderwijsproduct). Dat betekent dat er in het organiseren van het onderwijs flexibiliteit nagestreefd wordt (o.a. personeelsbeleid, middelenbeheer etc.); de flexibiliteit zit niet in de keuzemogelijkheden binnen het onderwijsaanbod. emogelijkheden binnen het onderwijsaanbod.
Cultuur De besluiten worden centraal genomen en ge De besluiten worden centraal genomen en gelden voor een langere periode. Het programma is “heilig” en er wordt een beperkte pragmatische vrijheid toegestaan om dit te realiseren. Samenwerken gebeurt met name rond het vaststellen van het programma. Daarna doet iedere specialist “zijn/haar ding”. Er is sprake van een formele relatie tussen de deelnemer en de onderwijsinstelling. Er wordt een goed programma door de onderwijsinstelling aangeboden aan de student en andersom wordt de juiste houding van de student verwacht. De medewerkers kenmerken zich door een professionele inzet op hun vakgebied en andersom biedt de cultuur de mogelijkheden om in het vakgebied uit te blinken en verder te ontwikkelen. De begeleiding sluit aan bij de cultuur en de werkwijze van het toekomstige beroep dat de deelnemer nastreeft/leert. In de cultuur is er relatief veel ruimte en aandacht aan het begin van de opleiding voor het vinden van de juiste opleiding voor de deelnemer. Na de initiële keuze voor de opleiding worden veranderingen in opleidingskeuze, in deze cultuur, niet op prijs. Op hypes wordt niet ingespeeld. op prijs. Op hypes wordt niet ingespeeld.
Elementtype Scenario  +
Foto Bestand:Blauw.jpg +
Naam Blauw  +
Naamlink [[Blauw]]  +
Strategie Structuur en herkenbaarheid, dat is waar s Structuur en herkenbaarheid, dat is waar scenario Blauw voor staat. Van begin tot eind is precies helder wat van deelnemers wordt verwacht en hoe het programma eruit ziet. Het programma wordt periodiek herhaald. Veranderingen daarin worden beperkt, alleen als wet- en regelgeving of externe ontwikkelingen daarom vragen. Er wordt een programma aangeboden met een volledige dagvulling. Groot voordeel van deze vorm van onderwijs is de herkenbaarheid en zekerheid voor de student. Ook aan de medewerkers wordt helderheid geboden. De instelling gaat efficiënt en effectief met de middelen en het personeel om. De omvang van de organisatie (in termen van middelen en personeel) wordt aangepast aan de vraag. Er worden bijvoorbeeld flexibele contracten gesloten met specialistische medewerkers. Alle middelen en personeel zijn gekoppeld aan (delen) van het onderwijsaanbod. Er wordt het liefst met specialisten gewerkt. En gestreefd wordt naar een maximale inzet van de medewerkers op hun specialismen. Een medewerker wordt dus niet ingezet buiten zijn eigen werkterrein en krijgt vaak een deeltijd (uren-) contract. Op een aantal tijdsmomenten wordt gestuurd op de leerloopbaan van de deelnemer door de voortgang van de individuele deelnemer ten opzichte van het vastgestelde programma te bepalen. Dit kan leiden tot het moeten overdoen van het programma van de voorgaande periode. Veranderingen en vertraging zijn vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit niet gewenst, dus wordt er veel energie gestoken in de aanmelding/ intake van een deelnemer; gericht op het maken van de goede keuze voor de komende jaren wordt gemaakt (in termen van beroep/opleiding). Eenmaal na die keuze wordt een maximale inspanning verricht om ervoor te zorgen dat de deelnemer niet van trein valt. Duidelijk is wat de studenten gaan leren, wanneer zij dat doen, wat zij kunnen en wanneer zij beschikbaar komen voor stages en werk. Dat levert ook duidelijkheid op voor het beroepsleven (ook in termen van beschikbaarheid voor stages etc.) Een belangrijk kenmerk in de strategie van het blauwe scenario is dat er “gestuurd” kan worden op (te) verwachte(n) output. Het succes van Blauw wordt dan ook afgemeten aan het diploma-resultaat (de benodigde tijd). De strategie van Blauw heeft kenmerken van operational excellence. eeft kenmerken van operational excellence.
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  +
Categorieën Scenario's  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 23 april 2012 08:42:23  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aanpassen middelen#Blauw + , Aanvullen en aanpassen van rooster#Blauw + , Accepteren rooster#Blauw + , Afhandelen niet planbare arrangementen#Blauw + , Analyse rapporten#Blauw + , Arrangement controleren#Blauw + , Arrangement samenstellen#Blauw + , Arrangement specificeren#Blauw + , Controle rooster realisatie#Blauw + , Deelnemer accepteert rooster#Blauw + , Effectueren rooster#Blauw + , Formuleren leervraag (Use case)#Blauw + , Genereren en maken rooster#Blauw + , Groeperen leervragen#Blauw + , Individueel aanvullen rooster#Blauw + , Instelbare onderwijs- en bedrijfsvoeringsregels#Blauw + , Intekenen op geroosterd onderwijsproduct#Blauw + , Maken rooster#Blauw + , Metadateren middelen#Blauw + , Publiceren rooster#Blauw + Scenario
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.